Xin được mở 1 topic để thay đổi ký danh trên 4rum.
Bạn nào có nhu cầu đề đơn thay đổi ký danh trên 4rum lên admin nhân sự, thì hãy topic này.
————————————————————————————————————
Ký danh: Khaclong831
Xin được chuyển thành Omega_love
Thank admin nhân sự.

One Response

  1. TrungKien
    Posted on 05/06/2011

Give a Comment