(QNg)- Tư Nghĩa là một trong ba huyện được chọn triển khai thực hiện điểm chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh, đây chính là cơ hội hiếm có, giúp huyện Tư Nghĩa tập trung đầu tư, phát triển. Tuy nhiên để các xã vượt qua 19 tiêu chí (Bộ tiêu chí) được công nhận đạt NTM theo đúng lộ trình, thì thách thức đặt ra cho toàn huyện là không nhỏ…
* Cơ hội vàng…
Xã Nghĩa Lâm – xã văn hóa đầu tiên của tỉnh được Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Tư Nghĩa chọn là xã thực hiện điểm và là một trong hai xã được chọn thực hiện điểm Chương trình xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. “Đây chính là cơ hội “vàng”, giúp Nghĩa Lâm có điều kiện để bứt phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – chính trị và xã hội” – ông Trương Văn Lệ – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Nghĩa Lâm khẳng định.
Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp sẽ góp phần giải phóng sức lao động và tăng thu nhập cho người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: TL
Theo lộ trình xây dựng thì Nghĩa Lâm sẽ đạt xã NTM đầu tiên của huyện vào cuối năm 2012, kế hoạch này là có cơ sở khi hiện 19 tiêu chí (của Bộ tiêu chí) thì Nghĩa Lâm đã đạt được khá nhiều tiêu chí như: 100% tuyến đường liên xã đã nhựa hóa, bê tông hóa; 50% các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 100% trạm y tế, trường học đạt chuẩn Quốc gia, gần 90% số thôn có nhà văn hóa sinh hoạt; toàn xã đã xóa xong nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững…
Phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra, hiện xã Nghĩa Lâm bắt đầu khởi động chương trình xây dựng NTM bằng cách phát động người dân ra quân làm vệ sinh môi trường; tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung và Bộ Tiêu chí NTM trong toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân, tiến hành rà soát và quy hoạch sơ bộ các vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi; kiểm tra và đánh giá tình hình kết cấu hạ tầng, tạo cơ sở để quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng đô thị, chỉnh trang bộ mặt nông thôn…
Đặc biệt Ban chỉ đạo xã đã tiến hành lấy ý kiến người dân trong việc quy hoạch cụm công nghiệp sản xuất các mặt hàng như: Gạch không nung, chế biến gỗ các loại… là bước đệm để cho ra đời vùng sản xuất tập trung chuyên canh. “Xây dựng NTM theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại nhưng không thay đổi, xáo trộn những nét đặc trưng, mang tính truyền thống của nông thôn Việt Nam. Do đó để đạt được xã NTM, Nghĩa Lâm sẽ huy động tối đa nguồn lực trong dân, ưu tiên phát triển kinh tế theo loại hình tập thể, đi đôi với việc bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống dân sinh” – ông Lệ khẳng định.
Nhiều thách thức…
Theo lộ trình xây dựng NTM trong giai đoạn 2011 – 2015, huyện Tư Nghĩa đã chọn 5 xã là: Nghĩa Lâm, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Phương, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thương để triển khai thực hiện chương trình NTM, phấn đấu đến cuối năm 2012, có hai xã được công nhận NTM. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này thì thách thức đặt ra cho các địa phương là không nhỏ. Bởi lẽ, mặc dù đã đạt được khá nhiều tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí, nhưng hiện nay nhiều tiêu chí mang tính quyết định lại rất “khó nuốt” đối với nhiều địa phương do: Hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở nông thôn còn rời rạc, lạc hậu; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí của người dân còn nhiều thiếu thốn…
Đặc biệt với các xã xây dựng NTM thì vấn đề thu nhập của người dân lại chính là rào cản lớn nhất. Bởi theo tiêu chí xây dựng NTM thì thu nhập bình quân đầu người của xã phải gấp 1,4 lần của tỉnh (nghĩa là phải đạt 1.680 USD/người/tháng). “Hầu hết người dân đều làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, nên số tiền trên là con số “khủng” đối với họ” – ông Lệ khẳng định.
Ông Phạm Cao Trận – Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM chính là nguồn vốn. Bởi lẽ chi phí để quy hoạch tổng thể, đồng bộ hạ tầng kinh tế, làm mới và “tân trang” lại hệ thống giao thông nông thôn vì hầu hết các tuyến đường chỉ rộng từ 3 – 3,5 m (theo tiêu chí là đường phải rộng từ 4 – 5 m), đầu tư trang thiết bị phục vụ dân sinh… rất lớn. Bên cạnh đó việc phát huy hiệu quả của loại hình kinh tế tập thể cũng là vấn đề nan giải. Mặc dù địa phương nào cũng có HTX, nhưng các HTX hoạt động ì ạch, cầm chừng, trong khi đó thì sản xuất tư nhân, hộ cá thể diễn ra rất rầm rộ và hiệu quả.
Hiện nay Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo các ban, ngành và địa phương liên quan, khẩn trương rà soát các tiêu chí đã đạt được, đề ra giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó huyện cũng ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết “Tam nông”, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ người dân sản xuất theo hướng hiệu quả, an toàn và hiện đại. Hy vọng rằng với những nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị, chính quyền và người dân, thì việc xây dựng NTM ở các địa phương của huyện Tư Nghĩa sẽ đạt được mục tiêu theo đúng lộ trình đã đề ra.
Mỹ Hoa

Give a Comment