Tình hình đã có nhiều bạn chạy theo chiều hướng thích đổi tên user.
Từ nay sẽ chỉ duyệt đơn cho các thành viên lúc tạo có các ký tự đặc biệt giờ muốn trở lại bình thường, không xét duyệt cho thành viên BQT vì BQT không nên thay đổi sẽ làm cho mọi người cảm thấy xa lạ.
Thứ 2: 1 ngày chỉ sét duyệt cho 1 thành viên đúng với qui định ở trên.
BQT


Thành viên nào muốn đổi Username của mình thì viết đơn theo mẫu , BQT sẽ xem xét và duyệt cho các bạn . Những đơn nào không viết theo mẫu sẽ được delete mà không cần báo trước .
Thân !

Username hiện tại :……………………
Username mới :…………………………
Lý do đổi:………………………………….

P/s : Mỗi thành viên chỉ được đổi 1 lần và được đổi lần thứ 2 nếu Admin thấy cần thiết . Quyết định cuối cùng thuộc về Admin .

Give a Comment