Các bạn có nguyện vọng tham gia chương trình ” Xuân Yêu Thương” năm 2011 thì đăng kí tham gia theo mẫu sau. Để đảm bảo các bạn tham gia sẽ đi đầy đủ và để cho BTC chủ động được danh sách tham gia chương trình, BTC sẽ tổ chức thu mỗi bạn 20k vnđ. Mong các bạn thông cảm!
Họ và tên :
Ngày tháng năm sinh :
Giới tính :
số điện thoại liên lạc :
yahoo :
mail :
địa chỉ :
Địa chỉ công tác ( trường học ) :

Comments (9)

 1. sao_thien_ha
  Posted on 04/11/2011
 2. Kngoclan.lhu
  Posted on 07/11/2011
 3. Kngoclan.lhu
  Posted on 07/11/2011
 4. Kngoclan.lhu
  Posted on 07/11/2011
 5. gacongnghiep
  Posted on 07/11/2011
 6. ParkJiJongII
  Posted on 08/11/2011
 7. mộ đức 2
  Posted on 10/11/2011
 8. Đặng Tấn Thiệu
  Posted on 14/11/2011
 9. sao_thien_ha
  Posted on 29/11/2011

Give a Comment