Tp. Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2013
KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Xuân Ấm Áp’’
Được sự cho phép của Hội đồng hương Mộ Đức tại Đà Nẵng, huyện Đoàn Mộ Đức, BLL HĐH HS-SV Mộ Đức tại Đà Nẵng phối hợp cùng huyện Đoàn Mộ Đức tổ chức chương trình Xuân Ấm Áp hướng về quê hương.
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
– Đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những hộ nghèo ở quê hương có một cái Tết ấm áp hơn.
– Thông qua các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và đặc biệt là tinh thần sống vì cộng đồng, hướng về quê hương.
2. Yêu cầu:
– Thực hiện nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
– Nhiệt huyết, năng động, có tinh thần yêu quê hương.
– Phát huy sức mạnh tập thể và tinh thần kỉ luật của các đội tình nguyện thuộc Hội đồng hương.
– Đẩy mạnh công tác xã hội trong các hoạt động Tình nguyện của Hội.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
– Thời gian đăng ký tham gia: 18/01/2013-04/02/2013
– Thời gian thực hiện: 06/02/2012.
2. Địa điểm:
– Huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi.
III. ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG:
1.Đối tượng:
Tất cả thành viên của Hội đồng hương HS-SV Mộ Đức tại Đà Nẵng nói riêng cũng như tất cả các bạn sinh viên ở huyện Mộ Đức, đang học tập ở các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc nói chung, yêu thích tình nguyện và có mong muốn được cống hiến cho lớp trẻ quê nhà và cho xã hội.
2.Nội dung:
* Phía huyện Đoàn Mộ Đức :
– Tìm hiểu và xác định thông tin các hộ nghèo trong huyện để gửi BLL Hội đồng hương HS-SV Mộ Đức lên kế hoạch thực hiện.
* Phía Ban liên lạc Hội đồng hương HS-SV Mộ Đức tại Đà Nẵng :
– Lập bản kế hoạch chi tiết cho hoạt động. Phổ biến trên các kênh liên lạc : diễn đàn trường là Moduc2.net, các diễn đàn của người Quảng Ngãi Tuoitre.qng.vn, diễn đàn thanh niên của Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.
– Tuyển quân cho đội tình nguyện từ ngày 18/01/2013 đến ngày 04/02/2013. Lên danh sách các thành viên tham gia đội tình nguyện.
– Ngày 05/02/2013 : Tất cả thành viên tham gia đội tình nguyện họp mặt, củng cố kỹ năng và phân công công việc. Chia thành 2 đội để quản lí công việc. Mỗi đội sẽ có 1 đội trưởng hướng dẫn hoạt động cho các thành viên.
– Từ ngày 18/01/2013 đến 06/02/2013 vận động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và sự đóng góp của các bạn HS-SV của hội đồng hương HS-SV Mộ Đức tại Đà Nẵng cũng như các bạn sinh viên của huyện Mộ Đức đang học tập tại các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc.
– Số lượng dự kiến: 8 TNV/ 1 đội + đại diện huyện Đoàn + đại diện Xã Đoàn.
– Chi tiết công viêc: Các bạn tình nguyện viên cùng với đại diện huyện Đoàn đến nhà các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, gia đình nghèo, tàn tật,… đã đc huyện Đoàn giới thiệu, dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, vườn rào, cổng ngõ và tặng 1 số món quà để góp 1 phần nhỏ cho các hộ gia đình khó khăn có một cái Tết vui vẻ, ấm áp.
IV. THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY CHƯƠNG TRÌNH:
Chỉ đạo chung chiến dịch:
– Chú Nguyễn Thuận.Ban liên lạc Hội đồng hương Mộ Đức tại Đà Nẵng(Cố vấn)
– Đ/c: Lý Văn Khoa (Cố vấn)
– Đ/c: Nguyễn Duy Tuấn Việt (Nhóm trưởng )
– Đ/c: Võ Đình Kha (Nhóm trưởng )
– Đ/c: Tuyết Nga (Thủ quỹ)
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
– 18/01/2013: Lên kế hoạch, trình BLL.
– 18/01 – 06/02/2013: Cố gắng liên lạc tìm kiếm tài trợ.
– 18/01 – 04/02/2013: Đăng ký tham gia.
– 06/02/2013: Thực hiện chương trình.
Nơi nhận:
– UBND huyện Mộ Đức (báo cáo) ;
– Huyện Đoàn Mộ Đức(báo cáo) ;
– Hội đồng hương Mộ Đức tại Đà Nẵng(báo cáo) ;
– Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi (thông tin) ;
– Các Chi Hội (thực hiện) ;
– Ban liên lạc(lưu và thực hiện) ;
TM. BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG HS-SV
MỘ ĐỨC TẠI ĐÀ NẴNG

Nguyễn Duy Tuấn Việt

One Response

  1. Kha
    Posted on 21/01/2013

Give a Comment