THƯ MỜI HỘI THẢO
(Xây dựng và phát triển Website trên nền Joomla)
Nội dung hội thảo giới thiệu về Joomla và phân tích Core của Joomla, viết các Module, Plugin, Component, Extension,…. từ đó xây dựng, phát triển các ứng dụng web trên nền bộ CMS Joomla Framework.
Nội dung chương trình:
Thời gian: Lúc 9h sáng ngày 15 tháng 12 năm 2010
Địa điểm: Tienphongtech, số 52 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi
Đối tượng: Có kiến thức cơ bản lập trình và mạng máy tính hoặc
sinh viên chuyên ngành CNTT.
(miễn phí tham dự).

Give a Comment