Chào các Bạn! Lời đầu tôi muốn thông báo với các Bạn là ” cuộc họp mặt của HĐH QN tại HVHC_cơ sở TP.HCM vào ngày 13/11/2010″ dù gặp nhiều khó khăn, gấp rút,… nhưng bước đầu đã thành công tốt đẹp. Và chúng tôi đã bầu ra được BCH mới (danh sách dưới đây) để thực hiện nhiệm vụ của Hội (đoàn kết_ giao lưu,trao đổi_hướng về quê hương). Vậy đến hôm nay tại HVHC_cơ sở TP.HCM đã có HĐH QN , là một người con QN, là thành viên HĐH QN HVHC_cơ sở TP.HCM tôi mong và hi vọng BCH, cùng toàn thể mọi người hãy cùng chung tay xây dựng ngôi nhà chung tại HVHC_cơ sở TP.HCM. Tôi tin rằng mọi Người sẽ ủng hộ và nghĩ như tôi! Vậy chúng ta hãy góp 1 phần nhỏ vào ngôi nhà chung nay nhé bằng cánh tham gia đầy đủ các cuộc họp mặt và viết bài cho topic này! Cảm ơn!
DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BCH HĐH QN TẠI HVHC_CƠ SỞ TP.HCM

KS8( khoảng 10 TV)
1 Phạm Thanh Quang, Bình Hải _Bình Sơn, B, 0903033097, B.Liên lạc KS8
2 Lê Anh Tin, Tư Nghĩa, A, 0937844949, Thành viên
3 Tống Đình Lâm, Mộ Đức, E, 0985583242, TV
4 …Thị Thuỷ, Tp. QN, E, 01696383720, TV
5 Trần Uyên Châu, Ba Tơ , G, 01684817516, TV
6 Phan Thị Thu, Sơn Tịnh, D, 0909534675, TV ,
7 …..Việt, Bình Châu _Bình Sơn, C, TV
8 Phạm Ngọc Thạch, Đức Phổ, D, 0948876139, TV
9 Bùi Trọng Dưỡng, Đức Phổ, A, TV
Đã qua đời 2009, các bạn có gần Bệnh Xá Đặng T. Trâm thì ghé thăm…..
KS9( khoảng 17 TV)
10 Lê Thị Kim Hồng , Bình Thanh_Bình Sơn, E, 01634079429, B.Liên lạc KS9
11 Đinh Văn Nghiệp, Minh Long, E, TV,
12 Trương Thị Mỹ Ly, 01656147286, Thủ Quỷ+ Thư ký
13 Trần Thị Minh, Bình Sơn, D, 01676831298, B.Liên lạc KS9
KS10( Khoảng 19 TV)
14 Đặng Tấn Thiệu, Sơn Tịnh, C, 01673704706, Hội Trưởng
15 Nguyễn Phú Quí, Sơn Tịnh, E, 01693333961, TV
16 Trịnh Hồng Vân, Bình Sơn, E, 0909191415, TV
17 Nguyễn Văn Đẹp, Mộ Đức, E, 01677343838, TV
18 Lê Văn Thảo, Ba Tơ , 0922949861, TV
19 Đinh Vũ Tuyến, Sơn Hà, D, 01698728716, TV
20 Trần Quang Thắng, Đức Phổ, 01267217727, TV
21 Nguyễn Thị Ái Na, Bình Sơn, B, 01692000986, TV
22 Huỳnh Thị Thu Phượng, Ba Tơ, B, 01650160236, TV
23 Phạm Thị Y Quý, Ba Tơ B, 01267406157, TV
24 Bùi Thị Bé Thịnh, Mộ Đức, B, 01267406150, TV
25 Nguyễn Thị Thắm , Bình Sơn, B, 01694565772, TV
26 Mai Thanh Phương, TP.QN, C, 01695012617, TV
27 Bùi Thị Thu Hiền, Bình Sơn, E, 01699657824, TV
28 Nguyễn Thị Bích Thuận, TP.QN, D, 01654916954, TV
29 Dương Đình Phát , TP.QN, C, 01275881999, TV
30 Bùi Thiên Giang, Mộ Đức, C, 0973707152, TV
31 Trương Quang Vương, Sơn Tịnh, 0985972674, TV
32 Lê Xuân Nghĩa, A, 01699640169, B. Liên lac KS10
KS11 (khoảng 10 TV)
33 Trịnh Hoàng Biên, 01265176197, Hội Phó + B. Liên lạc KS11
34 Nguyễn Thị Hải Phượng, Bình Sơn, 01668165579, TV
35 Lê Thị Hồng Hương, Bình Sơn, 01655070609, TV
Nếu Bạn biết thông tin nào về các “thành viên Quảng Ngãi ở HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH_cơ sở tp.HCM” mà chưa có tên trong danh sách của các khoá KS8, 9, 10, 11 hoặc đã có tên trong danh sách nhưng còn thiếu thông tin, hoặc yêu cầu điều chỉnh thông tin thì liên hệ với P.T.Quang, 0903033097 để cập nhật. Cảm ơn!

Comments (8)

 1. meocon_ptq
  Posted on 17/11/2010
 2. copcon_061010
  Posted on 18/11/2010
 3. meocon_ptq
  Posted on 18/11/2010
 4. Ni_Co_xitin
  Posted on 18/11/2010
 5. copcon_061010
  Posted on 05/12/2010
 6. luulytim90qn
  Posted on 05/12/2010
 7. luulytim90qn
  Posted on 05/12/2010
 8. copcon_061010
  Posted on 06/12/2010

Give a Comment