HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
UỶ BAN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
CLB TÌNH NGUYỆN XANH VR4U
*** Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 05 năm 2011
Số: 05 -KH/CLB

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức chương trình tình
nguyện vì trẻ em khuyết tật
“TẾT YÊU THƯƠNG” – năm 2011
Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2011), 121 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011), hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2011 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; được sự thống nhất của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, CLB Tình nguyện xanh VR4U tổ chức chương trình tình nguyện vì trẻ em khuyết tật “TẾT YÊU THƯƠNG” năm 2011, nội dung cụ thể như sau:
I- Mục đích, yêu cầu:
– Cùng với toàn xã hội thể hiện sự cảm thông và chia sẻ đối với các em bị khuyết tật, tạo cho các em có cơ hội được hoà nhập với cộng đồng.
– Thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua việc tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường để các em khuyết tật được vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn.
– Tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi bổ ích nhân
ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
– Chương trình phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao và đảm bảo bảo sự tham gia của tất cả các thành viên của CLB.
II- Thời gian – địa điểm:
1. Thời gian:Từ 13h00 17h00 ngày 27/05/2011.
2. Địa điểm: Trường giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.

III- Thành phần:

Mời đại diện Ban thường vụ Thành đoàn Quảng Ngãi.
Mời lãnh đạo Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ngãi.
Mời đại diện BGH trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.
Mời giáo viên trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.
– Thành viên của CLB tình nguyện xanh VR4U.
– Tất cả các em học sinh trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.
IV- Chương trình cụ thể:
– 12h30 : Bắt đầu xuất phát.
– 13h00 : Ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
– 13h30 – 17h00: Ra quân dọn vệ sinh môi trường và tạo cảnh quan xung quanh khuôn viên trường học, trồng cây lưu niệm tại trường.
Trang trí sân khấu
Tổ chức các hoạt động tập thể ngoài trời
Tổ chức văn nghệ và trao quà cho các em thiếu nhi.
– 17h00 – 18h00 : Dọn dẹp và tổng kết chương trình.
V- Thành lập Ban tổ chức:
1. Đ/c Trương Đình Mến – Trưởng ban
2. Đ/c Võ Văn Chung – Phó ban
3. Đ/c Trịnh Minh Nhật Vũ – Thành viên
4. Đ/c Nguyễn Duy Sinh – Thành viên
5. Đ/c Hồ Thị Mỹ Lệ – Thành viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thành viên
7. Đ/c Bùi Thanh Thịnh – Thành viên
Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện vì trẻ em khuyết tật “Tết yêu thương” năm 2011, Ban chủ nhiệm CLB tình nguyện xanh VR4U đề nghị thành viên CLB tích cực tham gia các hoạt động và thực hiện đúng nội qui do Ban tổ chức đề ra.
Xác nhận của Uỷ ban Hội LHTN thành phố TM.
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Song Trà
BAN CHỦ NHIỆM CLB
PHÓ BAN TRỰC
Trương Đình Mến
File Gốc:


Give a Comment