HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG

Nhằm chào mừng 38 năm ngày giải phóng quê hương
Mộ Đức (24/3/1975 – 24/3/2013) và 31 năm ngày truyền thống của Hội đồng hương Học sinh-Sinh viên Mộ Đức tại Đà Nẵng.
Nay BLL Hội mời tất cả các bạn HS-SV đúng vào lúc 8h ngày chủ nhật 24/3/2013 về tại nhà hàng Hàm Yên (487 Tôn Đức Thắng) để tham dự buổi họp mặt truyền thống của Hội.
Khi nhận được thông báo này rất mong các bạn đi đúng giờ để buổi họp mặt được diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Chi tiết xin liên hệ : 01668119741 gặp Việt
Email: hdhmoduc@gmail.com
Đà Nẵng, ngày 10/03/2013
BLL Hội

Give a Comment


HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG HỘI ĐỒNG HƯƠNG HS-SV
MỘ ĐỨC TẠI ĐÀ NẴNG


Nhằm chào mừng 36 năm ngày giải phóng quê hương
Mộ Đức (24/3/1975 – 24/3/2011) và 29 năm ngày truyền thống của HĐH Học sinh-Sinh viên Mộ Đức tại Đà Nẵng.
Nay BLL Hội mời tất cả các bạn HS-SV đúng vào lúc 8h ngày chủ nhật 20/3/2011 về tại nhà hàng Như Sương (646 Tôn Đức Thắng) để tham dự buổi họp mặt truyền thống của Hội.
Khi nhận được thông báo này rất mong các bạn đi đúng giờ để buổi họp mặt được diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Chi tiết xin liên hệ : 0934772176 gặp Khoa
Hoặc 01692690959 gặp Đạt
Email: lykienminh76@gmail.com
Đà Nẵng,ngày 10/03/2011
BLL Hội

Comments (8)

 1. ly kien minh
  Posted on 11/03/2011
 2. ly kien minh
  Posted on 15/03/2011
 3. lao_dong_ta
  Posted on 15/03/2011
 4. ly kien minh
  Posted on 15/03/2011
 5. hoc_nguyen
  Posted on 16/03/2011
 6. ly kien minh
  Posted on 17/03/2011
 7. thu_trinh
  Posted on 17/03/2011
 8. ly kien minh
  Posted on 18/03/2011

Give a Comment