Thông báo chương trình tình nguyện: “Lên rừng lấy củi về Chùa” thời gian 2 ngày 1 đêm ngày 28-29/05/2011 địa điểm Chùa Phật Quang Vũng Tàu…
Thân mời tất cả các bạn tham gia..
số lượng có hạn đăng ký sớm…
Mọi chi tiết xin liên hệ
Dương Mạnh Hùng số đt:0908446382 – 0985733917
…Email: Noicuoichantroi@gmail.com
Đăng ký gấp…
Tất cả chi phí BTC hoàn toàn chi trả các bạn không phải đóng phí tham gia…

Give a Comment