THÔNG BÁO MỚI NGÀY THI SƠ KHẢO
9:00 sáng ngày 14/8/2011
Thân chào các bạn Thí sinh tham dự cuộc thi Quảng Ngãi Idol và tất cả cộng đồng online người Quảng Ngãi.
Sau khi họp và thống nhất từ BTC, chương trình “Quảng Ngãi Idol” sẽ tập trung tổ chức vòng sơ khảo một lần duy nhất vào lúc:
9:00am ngày 14/8/2011

Nhằm mục đích để chương trình đạt kết quả tốt, và tạo thêm thời gian cho các bạn mới đăng ký và các bạn đã đăng ký để chuẩn bị bài hát do mình được thể hiện tốt hơn. Nay BTC xin được thông báo thay đổi ngày thi sơ khảo để các bạn thí sinh được biết và tham gia đúng ngày, giờ quy định nhé!
Thay mặt BTC Quảng Ngãi Idol 2011
mr.haids
Kế hoạch và đăng ký các bạn xem tại đây: KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG QUẢNG NGÃI IDOL 2100

Give a Comment