Bài viết kêu gọi thành lập diễn đàn của trường ĐH Phạm Văn Đồng đã có một topic riềng (ở đây). Đây là nơi thảo luận, đóng góp ý kiến để thành lập diễn đàn của trường. Mong các bạn hưởng ứng.

Give a Comment