Xin chào tất cả các đồng ương AE QN, mình mới gia nhập nên xin mọi người cho mình được làm wen với tất cả. Mình tên Pháp, người Quảng Nam, có người yêu Quảng Ngãi nên chắc sau này cần mọi người chú ý nhìu!!! cảm ơn mọi người.:36_1_30:

Comments (15)

 1. banto
  Posted on 22/10/2010
 2. TrungKien
  Posted on 22/10/2010
 3. Xuân Ngạn
  Posted on 22/10/2010
 4. hoangdiep18
  Posted on 22/10/2010
 5. Xuân Ngạn
  Posted on 22/10/2010
 6. mydieu
  Posted on 22/10/2010
 7. Chi còi
  Posted on 22/10/2010
 8. Mystars
  Posted on 22/10/2010
 9. quynhbaby88
  Posted on 22/10/2010
 10. Mystars
  Posted on 22/10/2010
 11. VipBoy
  Posted on 23/10/2010
 12. VipBoy
  Posted on 23/10/2010
 13. Xuân Ngạn
  Posted on 25/10/2010
 14. Xuân Ngạn
  Posted on 25/10/2010
 15. gacongnghiep
  Posted on 25/02/2011

Give a Comment