vì sao các bài mình box lại lại bị del ,,, xin BQT cho lời giải thích , các bài đó minh box có j sai xót mà lại bị del. ko lẽ BQT muốn xóa là xóa sao ko cho lời giải thích mà xóa như vậy thế

One Response

  1. Bùi Nhật Tiến
    Posted on 10/06/2011

Give a Comment