Tại sao không?
Tại sao mỗi ngày bạn có thể nói “yêu” với người ấy của bạn hàng nghìn lần, còn với ba mẹ thì đã lâu lắm rồi bạn chưa bao giờ nói?
Tại sao bạn có thể dành cho người yêu hàng tiếng đồng hồ để cùng nhau chơi đủ thứ trò,còn ba mẹ thì đã bao lâu rồi bạn không dành cho họ vài lần đi chơi cùng nhau?
Tại sao bạn có thể hôn người ấy một cách nồng nàn, còn ba mẹ bạn đã bao lâu rồi không hôn họ?
Tại sao bạn có thể nắm tay người ấy để tiếp thêm sức mạnh, còn với ba mẹ bạn đã bao lâu rồi không nắm tay ba mẹ để tiếp cho họ sức mạnh?
Tại sao bạn có thể vì người ấy mà khóc suốt đêm mà không để ý rằng ba mẹ bạn cũng đang rất buồn vì bạn?
Tại sao bạn luôn muốn mang đến điều tốt đẹp cho người ấy, còn ba mẹ đã bao lâu rồi bạn không giúp đỡ họ?
Tại sao bạn luôn chiều chuộng người yêu, còn với ba mẹ đã bao lâu rồi bạn không cãi lại từng câu với họ?
…..
Bạn ơi, đừng bao giờ quên đi cha mẹ, đển 1 lúc nào đó phải hối tiếc….

Comments (10)

 1. vansitrinhj
  Posted on 15/11/2010
 2. zuka
  Posted on 15/11/2010
 3. ThầyChùa
  Posted on 15/11/2010
 4. zuka
  Posted on 15/11/2010
 5. ParkJiJongII
  Posted on 15/11/2010
 6. zuka
  Posted on 15/11/2010
 7. ParkJiJongII
  Posted on 15/11/2010
 8. zuka
  Posted on 15/11/2010
 9. ParkJiJongII
  Posted on 15/11/2010
 10. vansitrinhj
  Posted on 16/11/2010

Give a Comment