Suy Tư Về Cuộc Sống
Xem slides xin click tại đây

Hạnh Phúc trong cuộc sống tùy thuộc vào chất lượng suy tư
Hạnh phúc là một mục đích để hướng tới
Không bao giờ quá muộn sở đắc giấc mơ tuyệt vời ấy…
Cuộc đời thì ngắn ngủi,
Đừng để một ngày nao thức dậy với tiếc nuối…
Gánh nặng nề nhất đừng dại mà ôm vào là lòng hận thù…
Sự lừa dối lớn lao nhất là khi bạn lừa dối chính mình
Điều mà ta không bao giờ tìm lại được
đó là thời gian đã mất…
Bạn bè như những quả bóng
nếu bạn để bóng bay đi,
bạn chẳng thể tìm lại
Hãy sống với nhau
cho đúng nghĩa bằng hữu trước khi quá muộn
Tôi không muốn điều đó
Nên tôi xiết chặt bạn trong lòng
để không bao giờ mất bạn
Riêng tặng những ai
từng gửi cho tôi những món quà tình bạn
góp phần làm nên cuộc đời tôi:valentine70::valentine70::valentine70:

Give a Comment