. Đây la link down hình ảnh buổi họp DH Sơn Tịnh tại Đà Nẵng năm 2010: http://www.mediafire.com/?cb02724s5h4bj

Give a Comment