SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

THIẾT BI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI/NƯỚC THẢI SH, CN

Công ty tư vấn môi trường THẢO NGUYÊN XANH
Hãy liên hệ:0903.034.381
Công nghệ xử lý nước thải được THẢO NGUYÊN XANH triển khai bao gồm các công nghệ:
Công nghệ xử lý nước dính dầu.
Công nghệ xử lý nước thải xi mạ.
Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp giấy.
Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm.
Công nghiệp xử lý nước thải bệnh viện, nước thải sinh hoạt…
Công nghệ xử lý nước thải trong quá trình hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…
Đặc biệt : THẢO NGUYÊN XANH đang triển khai công nghệ mới về vật liệu nano để xử lý ô nhiễm. Các hệ thống có thể chuyển giao công nghệ theo dự án riêng biệt. Điều này đảm bảo cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo về thiết bị và công nghệ.
LH: 0903.034.381 – 08.3911.8552
Các website của công ty:
www.taichinhketoan.com.vn
www.ketoanclub.com
www.lapduan.com.vn
www.xaydungduan.com

Give a Comment