Name : Phạm Công Thiện
Tuổi 22
Chỗ ở : Tân Phú
Nghề nghiệp : sáng bán vé số dạo , tối đi giữ xe shop quần áo
chém nhẹ tay chút

Comments (18)

 1. Chi còi
  Posted on 26/05/2011
 2. Ku**Kin
  Posted on 26/05/2011
 3. Chi còi
  Posted on 26/05/2011
 4. Ku**Kin
  Posted on 26/05/2011
 5. Omega_love
  Posted on 27/05/2011
 6. zuka
  Posted on 27/05/2011
 7. sutrove
  Posted on 27/05/2011
 8. Ku**Kin
  Posted on 27/05/2011
 9. Da.fend
  Posted on 28/05/2011
 10. ParkJiJongII
  Posted on 28/05/2011
 11. Huynh_dp2003
  Posted on 29/05/2011
 12. 1chen_nam_ngu
  Posted on 29/05/2011
 13. dahoanghuynh
  Posted on 01/06/2011
 14. Ku**Kin
  Posted on 02/06/2011
 15. Ku**Kin
  Posted on 03/06/2011
 16. v.rain
  Posted on 04/06/2011
 17. Ku**Kin
  Posted on 12/06/2011
 18. Mr.Roul
  Posted on 13/06/2011

Give a Comment