Chào cả nhà.
Radio SVQ xin gửi đến cả nhà chương trình số 8 với chủ đề Biển,hạ và Tôi
Cả nhà cùng lắng nghe nhé 🙂
Thông tin chi tiết về SVQ tại:
http://svqradio.blogspot.com/
hoặc Facebook:
https://www.facebook.com/hsvquangngai
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8zMS8yLzYvInagaMEMjYwMzA0ZjFiZjViM2ExYmZmYzmUsIC4NTM0NTQ2MDg3M2EdUngWeBXAzfFNWUTggLSBCaeG7g24sIEjhdUngqEgdsOgIFTDcUIbaBGl8VmFyaW91mUsICyBBmUsICnRpmUsIC3RzfHwz

Give a Comment