Nhằm nâng cao sự hào hứng trong cuộc thi này , Pull sẽ tăng phần cơ cấu của giải thưỡng lên , 1 món quà tuỳ chọn trị giá 100.000 VNĐ trở xuống.Và 1 buổi uống cafe cùng với Pull ( miễn phí cho các bạn nên mình không ép ).Pull xin hết:D

Comments (3)

  1. TrungKien
    Posted on 22/11/2010
  2. H.Chuong
    Posted on 22/11/2010
  3. Pull_Man
    Posted on 22/11/2010

Give a Comment