THƯ MỜI
Tham gia Sµn giao dÞch viÖc lµm tØnh Qu¶ng Ng·i
“Phiên giao dịch việc làm thứ 5 tại huyện Bình Sơn”
Kính gửi : – Quý cơ quan, đơn vị tuyển dụng lao động, tuyển sinh đào tạo nghề.

– Các bạn thanh niên, người lao động.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin thị trường lao động và tuyển dụng việc làm trong nước, xuất khẩu lao động góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm đối với tỉnh Quảng Ngãi; theo kế hoạch của Ban tổ chức Sàn giao dịch việc làm tỉnh Quảng Ngãi, Phiên giao dịch việc làm thứ 5 được tổ chức với thời gian, địa điểm như sau:
Khai mạc lúc 7h30′, Thứ 7, ngày 07/05/2011
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện Bình Sơn
(ĐC: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Dự kiến sẽ có một lực lượng lớn lao động có trình độ chuyên môn từ Đại học, Cao đẳng đến lao động phổ thông, kỹ thuật lành nghề đến tham gia, tìm hiểu thị trường lao động, tìm kiếm việc làm qua các Phiên giao dịch việc làm sắp đến.
Trung tâm Giới thiệu việc làm sẽ có kế hoạch tốt nhất để các đơn vị, nhà tuyển dụng và người lao động trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thoả thuận, tuyển dụng việc làm trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề.
Với mục đích và ý nghĩa của Sàn giao dịch việc làm, Trung tâm GTVL tỉnh Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý đơn vị phối hợp, người lao động nhiệt tình tham gia Phiên giao dịch việc làm với thời gian như trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

* Địa chỉ 118 Phan Đình Phùng- thành phố Quảng Ngãi.
* Điện thoại: 055.3816953, Fax: 055.3818811;
– Mr.Võ Duy Yên- Giám đốc 0913.428237;
– Mr.Đoàn Khắc Chỉnh- Phó Giám đốc 0913.438582.
* Email: ttgtvl-sld@quangngai.gov.vn.
* Văn phòng đại diện I: tại Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (ĐT: 3512678)
Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác, tham gia của Quý đơn vị và người lao động./.
BAN TỔ CHỨC
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Give a Comment