Hok biết mọi người biết quán này chưa ta. 🙂 . Mình mới tiệm được địa chỉ (mai đi liền.hehe). Share cho những người con đất Quảng thèm hương vị quê nhà.
http://diadiemanuong.com/home/f11/%5Breview%5D-trang-quan-do-quang-la-mieng-thom-ngon-3888/

Give a Comment