Trời Quảng Ngãi chiều mưa phùn, cộng với cái se lạnh của không khí mùa đông.Quảng Ngãi ngày cuối năm.Quán thịt nướng bay mùa thơm của thịt nướng và ram tôm.Và nơi đây là trạm dừng chân của mấy anh chị em trong 4rum chúng ta để đánh chén cuối năm.VUIIIIIIIIIIII……………=> 1 số pic……….kéo xuống xem nha…..liên tục update…Còn nữa…..tâng 2 bên chicoi giữ nên các bạn đợi nhé….

Comments (29)

 1. TrungKien
  Posted on 01/01/2012
 2. Omega_love
  Posted on 01/01/2012
 3. QuangThanhQNG
  Posted on 02/01/2012
 4. QuangThanhQNG
  Posted on 02/01/2012
 5. QuangThanhQNG
  Posted on 02/01/2012
 6. Chi còi
  Posted on 02/01/2012
 7. sutrove
  Posted on 02/01/2012
 8. Chi còi
  Posted on 04/01/2012
 9. Minh Thành
  Posted on 04/01/2012
 10. TrungKien
  Posted on 04/01/2012
 11. TrungKien
  Posted on 04/01/2012
 12. Chi còi
  Posted on 05/01/2012
 13. Chi còi
  Posted on 05/01/2012
 14. TrungKien
  Posted on 05/01/2012
 15. QuangThanhQNG
  Posted on 05/01/2012
 16. Minh Thành
  Posted on 05/01/2012
 17. QuangThanhQNG
  Posted on 05/01/2012
 18. sutrove
  Posted on 05/01/2012
 19. Minh Thành
  Posted on 05/01/2012
 20. QuangThanhQNG
  Posted on 05/01/2012
 21. Minh Thành
  Posted on 05/01/2012
 22. Omega_love
  Posted on 06/01/2012
 23. Minh Thành
  Posted on 06/01/2012
 24. xuongrongxanh
  Posted on 06/01/2012
 25. xuongrongxanh
  Posted on 06/01/2012
 26. xuongrongxanh
  Posted on 06/01/2012
 27. Minh Thành
  Posted on 06/01/2012
 28. QuangThanhQNG
  Posted on 06/01/2012
 29. Minh Thành
  Posted on 06/01/2012

Give a Comment