Bình MEKONGZONE 19L

Sản phẩm được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do trung tâm y tế Hà Nội cấp
Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng nước uống tinh khiết: Na+: < 200 mg/l; NO3-: < 50 mg/l; Mg2+: < 0,5 mg/l; Fe2+: < 0,3 mg/l; K+: < 12 mg/l; NH3: ≤1,5 mg/l; pH = 6,9 - 8,5; Thuỷ ngân: ≤ 0,001; Asen: ≤ 0,01; Phenol: ≤ 0,5mg/l.
Khuyến mãi:
+) Khuyến mãi cốc thủy tinh, giá để nước.
+) Khuyến mãi cây nóng lạnh đối với các quý khách hàng có số lượng sử dụng nhiều.
+) Và còn nhiều ưu đãi khác.
Để được phục vụ nước tận nhà quý khách vui lòng xin gọi số: 04.85822966 hoặc 01258727777
Công ty Cổ phần Mekongzone Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Ngã tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội
Mobile : 0923322555090 66 55 666 – 0125 872 7777
Mekongzone.com.vn – Website mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Give a Comment

Bình MEKONGZONE 19L

Sản phẩm được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do trung tâm y tế Hà Nội cấp
Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng nước uống tinh khiết: Na+: < 200 mg/l; NO3-: < 50 mg/l; Mg2+: < 0,5 mg/l; Fe2+: < 0,3 mg/l; K+: < 12 mg/l; NH3: ≤1,5 mg/l; pH = 6,9 - 8,5; Thuỷ ngân: ≤ 0,001; Asen: ≤ 0,01; Phenol: ≤ 0,5mg/l.
Khuyến mãi:
+) Khuyến mãi cốc thủy tinh, giá để nước.
+) Khuyến mãi cây nóng lạnh đối với các quý khách hàng có số lượng sử dụng nhiều.
+) Và còn nhiều ưu đãi khác.
Để được phục vụ nước tận nhà quý khách vui lòng xin gọi số: 04.85822966 hoặc 01258727777
Công ty Cổ phần Mekongzone Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Ngã tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội
Mobile : 0923322555090 66 55 666 – 0125 872 7777
Mekongzone.com.vn – Website mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Give a Comment

Bình MEKONGZONE 19L

Sản phẩm được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do trung tâm y tế Hà Nội cấp
Chỉ tiêu chất lượng đáp ứng nước uống tinh khiết: Na+: < 200 mg/l; NO3-: < 50 mg/l; Mg2+: < 0,5 mg/l; Fe2+: < 0,3 mg/l; K+: < 12 mg/l; NH3: ≤1,5 mg/l; pH = 6,9 - 8,5; Thuỷ ngân: ≤ 0,001; Asen: ≤ 0,01; Phenol: ≤ 0,5mg/l.
Khuyến mãi:
+) Khuyến mãi cốc thủy tinh, giá để nước.
+) Khuyến mãi cây nóng lạnh đối với các quý khách hàng có số lượng sử dụng nhiều.
+) Và còn nhiều ưu đãi khác.
Để được phục vụ nước tận nhà quý khách vui lòng xin gọi số: 04.85822966 hoặc 01258727777
Công ty Cổ phần Mekongzone Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Ngã tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội
Mobile : 0923322555090 66 55 666 – 0125 872 7777
Mekongzone.com.vn – Website mua sắm trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

One Response

  1. anhkt12
    Posted on 13/04/2011

Give a Comment