Clip film đầu tiên của Nhóm rảnh chim. Mời ACE xem và bỏ qua những sai xót nhé. Hjjj
Và đây là clip:
http://www.youtube.com/watch?v=bUozh8UXW0E

One Response

  1. Noicuoichantroi
    Posted on 04/01/2012

Give a Comment