Cảnh bình minh sớm hôm của quê hương Quảng Ngãi…Nhìn thì rất bình thường,nhưng đây là những bức ảnh rất đẹp đối với những người con xa quê…

Và những cây dừa…
Còn tiếp…

Comments (9)

 1. Minh Thành
  Posted on 25/03/2012
 2. Minh Thành
  Posted on 25/03/2012
 3. Minh Thành
  Posted on 25/03/2012
 4. Minh Thành
  Posted on 25/03/2012
 5. Minh Thành
  Posted on 25/03/2012
 6. Canhdong_QN
  Posted on 29/03/2012
 7. Thanh Chí
  Posted on 11/11/2012
 8. Minh Thành
  Posted on 26/12/2012
 9. ếch con_lovely
  Posted on 13/08/2013

Give a Comment