Nơi chia sẻ những kỷ niệm buồn vui, những khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình của cụm Bình Thạnh + Phú Nhuận.

Comments (7)

 1. Đạt Apple
  Posted on 28/06/2013
 2. Đạt Apple
  Posted on 28/06/2013
 3. kiều diễm
  Posted on 29/06/2013
 4. kiều diễm
  Posted on 30/06/2013
 5. Kim Ngân
  Posted on 01/07/2013
 6. Kim Ngân
  Posted on 03/07/2013
 7. Kim Ngân
  Posted on 04/07/2013

Give a Comment