Hôm nay CC lập ra topic này. Như tên gọi của nó: “Nhật ký online”, CC hy vọng rằng đây sẽ là quyển nhật kí của mọi người . Một nơi chỉ dành cho mọi người viết những gì xảy ra quanh mình, những rung động của tâm hồn mình.


“Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, ta cùng nỗi lòng, ta cùng nhau tìm… tìm ra con đường… đời mình…”
Hãy sẻ chia cho mọi ng`. Rồi bạn sẽ thấy rằng, chúng ta ko đơn độc trên cõi đời này. Sẽ chia để vơi đi nỗi buồn và nhân lên niềm vui. Có nhìu bạn ko có thói wen viết Nhật ký, nhưng cứ viết thử xem, bít đâu nhờ vậy mà sau này bạn sẽ trở thành nhà văn thì sao ^^
P/S: Topic này chỉ dành cho cho mọi người viết nhật kí , nên mọi người hạn chế spam nha

Comments (380)

 1. Chi còi
  Posted on 18/04/2011
 2. Omega_love
  Posted on 18/04/2011
 3. thiên ý
  Posted on 18/04/2011
 4. Trung Vũ
  Posted on 18/04/2011
 5. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 18/04/2011
 6. ThiênThầnTuyết
  Posted on 18/04/2011
 7. Minh Thành
  Posted on 18/04/2011
 8. phunghoang
  Posted on 18/04/2011
 9. Chi còi
  Posted on 18/04/2011
 10. binhminhtim
  Posted on 18/04/2011
 11. halynuong
  Posted on 18/04/2011
 12. kexala
  Posted on 18/04/2011
 13. Kngoclan.lhu
  Posted on 18/04/2011
 14. Chi còi
  Posted on 19/04/2011
 15. thiên ý
  Posted on 19/04/2011
 16. zuka
  Posted on 26/04/2011
 17. thiên ý
  Posted on 26/04/2011
 18. Khế chua
  Posted on 26/04/2011
 19. Chi còi
  Posted on 27/04/2011
 20. thiên ý
  Posted on 27/04/2011
 21. sutrove
  Posted on 27/04/2011
 22. Chi còi
  Posted on 27/04/2011
 23. Kimtuan172
  Posted on 28/04/2011
 24. Chi còi
  Posted on 28/04/2011
 25. Kimtuan172
  Posted on 28/04/2011
 26. Chi còi
  Posted on 28/04/2011
 27. Chi còi
  Posted on 28/04/2011
 28. Kimtuan172
  Posted on 28/04/2011
 29. thiên ý
  Posted on 29/04/2011
 30. Kimtuan172
  Posted on 29/04/2011
 31. kexala
  Posted on 29/04/2011
 32. hoangdiep18
  Posted on 29/04/2011
 33. Omega_love
  Posted on 29/04/2011
 34. Chi còi
  Posted on 29/04/2011
 35. sutrove
  Posted on 29/04/2011
 36. Kimtuan172
  Posted on 30/04/2011
 37. Kimtuan172
  Posted on 30/04/2011
 38. Chi còi
  Posted on 02/05/2011
 39. sutrove
  Posted on 02/05/2011
 40. thiên ý
  Posted on 03/05/2011
 41. Minh Thành
  Posted on 03/05/2011
 42. thiên ý
  Posted on 04/05/2011
 43. Chi còi
  Posted on 04/05/2011
 44. sutrove
  Posted on 04/05/2011
 45. thiên ý
  Posted on 05/05/2011
 46. Kimtuan172
  Posted on 06/05/2011
 47. thiên ý
  Posted on 06/05/2011
 48. sutrove
  Posted on 06/05/2011
 49. Chi còi
  Posted on 06/05/2011
 50. phuong_boy
  Posted on 06/05/2011
 51. Chi còi
  Posted on 06/05/2011
 52. sutrove
  Posted on 06/05/2011
 53. Chi còi
  Posted on 06/05/2011
 54. thiên ý
  Posted on 07/05/2011
 55. Minh Thành
  Posted on 07/05/2011
 56. zuka
  Posted on 07/05/2011
 57. thiên ý
  Posted on 07/05/2011
 58. MrDoan89
  Posted on 07/05/2011
 59. sutrove
  Posted on 08/05/2011
 60. ParkJiJongII
  Posted on 08/05/2011
 61. Chi còi
  Posted on 08/05/2011
 62. zuka
  Posted on 08/05/2011
 63. thiên ý
  Posted on 08/05/2011
 64. thiên ý
  Posted on 09/05/2011
 65. zuka
  Posted on 09/05/2011
 66. ParkJiJongII
  Posted on 09/05/2011
 67. sutrove
  Posted on 09/05/2011
 68. sutrove
  Posted on 09/05/2011
 69. Chi còi
  Posted on 10/05/2011
 70. thiên ý
  Posted on 10/05/2011
 71. sutrove
  Posted on 10/05/2011
 72. thiên ý
  Posted on 11/05/2011
 73. Chi còi
  Posted on 11/05/2011
 74. nhocdethuong
  Posted on 12/05/2011
 75. Chi còi
  Posted on 12/05/2011
 76. thiên ý
  Posted on 13/05/2011
 77. sutrove
  Posted on 13/05/2011
 78. Chi còi
  Posted on 13/05/2011
 79. sutrove
  Posted on 14/05/2011
 80. thiên ý
  Posted on 14/05/2011
 81. thiên ý
  Posted on 16/05/2011
 82. thiên ý
  Posted on 17/05/2011
 83. Da.fend
  Posted on 17/05/2011
 84. Kngoclan.lhu
  Posted on 17/05/2011
 85. thiên ý
  Posted on 18/05/2011
 86. thiên ý
  Posted on 19/05/2011
 87. huongsen
  Posted on 21/05/2011
 88. Pull_Man
  Posted on 21/05/2011
 89. sutrove
  Posted on 21/05/2011
 90. thiên ý
  Posted on 21/05/2011
 91. Chi còi
  Posted on 25/05/2011
 92. 1chen_nam_ngu
  Posted on 25/05/2011
 93. Chi còi
  Posted on 25/05/2011
 94. Chi còi
  Posted on 25/05/2011
 95. thiên ý
  Posted on 25/05/2011
 96. thiên ý
  Posted on 25/05/2011
 97. Khế chua
  Posted on 25/05/2011
 98. Sky G
  Posted on 25/05/2011
 99. thiên ý
  Posted on 26/05/2011
 100. thiên ý
  Posted on 01/06/2011
 101. Rio
  Posted on 01/06/2011
 102. zuka
  Posted on 02/06/2011
 103. thiên ý
  Posted on 03/06/2011
 104. Chi còi
  Posted on 03/06/2011
 105. zuka
  Posted on 03/06/2011
 106. timtinhban
  Posted on 03/06/2011
 107. thiên ý
  Posted on 04/06/2011
 108. sutrove
  Posted on 08/06/2011
 109. thiên ý
  Posted on 09/06/2011
 110. thiên ý
  Posted on 23/06/2011
 111. Chi còi
  Posted on 23/06/2011
 112. Kimtuan172
  Posted on 23/06/2011
 113. sutrove
  Posted on 23/06/2011
 114. Chi còi
  Posted on 23/06/2011
 115. Chi còi
  Posted on 30/06/2011
 116. sutrove
  Posted on 30/06/2011
 117. Chi còi
  Posted on 30/06/2011
 118. Chi còi
  Posted on 30/06/2011
 119. Chi còi
  Posted on 30/06/2011
 120. sutrove
  Posted on 01/07/2011
 121. Kimtuan172
  Posted on 01/07/2011
 122. Chi còi
  Posted on 01/07/2011
 123. sutrove
  Posted on 01/07/2011
 124. Chi còi
  Posted on 03/07/2011
 125. thiên ý
  Posted on 06/07/2011
 126. sutrove
  Posted on 12/07/2011
 127. sutrove
  Posted on 14/07/2011
 128. Chi còi
  Posted on 14/07/2011
 129. Rªµ...Çãï
  Posted on 21/07/2011
 130. Chi còi
  Posted on 08/08/2011
 131. 1chen_nam_ngu
  Posted on 08/08/2011
 132. thiên ý
  Posted on 10/08/2011
 133. 1chen_nam_ngu
  Posted on 10/08/2011
 134. Chi còi
  Posted on 11/08/2011
 135. trucly3007
  Posted on 11/08/2011
 136. Chi còi
  Posted on 12/08/2011
 137. sutrove
  Posted on 13/08/2011
 138. sutrove
  Posted on 15/08/2011
 139. 1chen_nam_ngu
  Posted on 15/08/2011
 140. thiên ý
  Posted on 15/08/2011
 141. sutrove
  Posted on 16/08/2011
 142. sutrove
  Posted on 16/08/2011
 143. Chi còi
  Posted on 17/08/2011
 144. 1chen_nam_ngu
  Posted on 17/08/2011
 145. thiên ý
  Posted on 17/08/2011
 146. phunghoang
  Posted on 17/08/2011
 147. sutrove
  Posted on 17/08/2011
 148. 1chen_nam_ngu
  Posted on 17/08/2011
 149. sutrove
  Posted on 18/08/2011
 150. 1chen_nam_ngu
  Posted on 18/08/2011
 151. sutrove
  Posted on 18/08/2011
 152. 1chen_nam_ngu
  Posted on 18/08/2011
 153. Chi còi
  Posted on 18/08/2011
 154. 1chen_nam_ngu
  Posted on 19/08/2011
 155. sutrove
  Posted on 19/08/2011
 156. 1chen_nam_ngu
  Posted on 19/08/2011
 157. sutrove
  Posted on 19/08/2011
 158. zuka
  Posted on 19/08/2011
 159. 1chen_nam_ngu
  Posted on 20/08/2011
 160. 1chen_nam_ngu
  Posted on 21/08/2011
 161. sutrove
  Posted on 22/08/2011
 162. sutrove
  Posted on 22/08/2011
 163. 1chen_nam_ngu
  Posted on 23/08/2011
 164. sutrove
  Posted on 24/08/2011
 165. sutrove
  Posted on 26/08/2011
 166. phunghoang
  Posted on 27/08/2011
 167. sutrove
  Posted on 27/08/2011
 168. phunghoang
  Posted on 28/08/2011
 169. sutrove
  Posted on 30/08/2011
 170. phunghoang
  Posted on 30/08/2011
 171. sutrove
  Posted on 31/08/2011
 172. Chi còi
  Posted on 31/08/2011
 173. 1chen_nam_ngu
  Posted on 02/09/2011
 174. sutrove
  Posted on 15/09/2011
 175. sutrove
  Posted on 20/09/2011
 176. sutrove
  Posted on 21/09/2011
 177. 1chen_nam_ngu
  Posted on 23/09/2011
 178. sutrove
  Posted on 23/09/2011
 179. MrDoan89
  Posted on 24/09/2011
 180. Lamson81
  Posted on 25/09/2011
 181. sutrove
  Posted on 26/09/2011
 182. zuka
  Posted on 26/09/2011
 183. phucbala
  Posted on 26/09/2011
 184. Lamson81
  Posted on 26/09/2011
 185. sutrove
  Posted on 26/09/2011
 186. Chi còi
  Posted on 27/09/2011
 187. zuka
  Posted on 27/09/2011
 188. phunghoang
  Posted on 27/09/2011
 189. Lamson81
  Posted on 27/09/2011
 190. sutrove
  Posted on 29/09/2011
 191. sutrove
  Posted on 30/09/2011
 192. 1chen_nam_ngu
  Posted on 02/10/2011
 193. Lamson81
  Posted on 02/10/2011
 194. sutrove
  Posted on 05/10/2011
 195. sutrove
  Posted on 05/10/2011
 196. 1chen_nam_ngu
  Posted on 05/10/2011
 197. Chi còi
  Posted on 05/10/2011
 198. 1chen_nam_ngu
  Posted on 05/10/2011
 199. sutrove
  Posted on 05/10/2011
 200. banto
  Posted on 06/10/2011
 201. sutrove
  Posted on 06/10/2011
 202. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/10/2011
 203. phunghoang
  Posted on 08/10/2011
 204. 1chen_nam_ngu
  Posted on 09/10/2011
 205. 1chen_nam_ngu
  Posted on 09/10/2011
 206. 1chen_nam_ngu
  Posted on 09/10/2011
 207. sutrove
  Posted on 09/10/2011
 208. sutrove
  Posted on 09/10/2011
 209. sutrove
  Posted on 10/10/2011
 210. Minh Thành
  Posted on 10/10/2011
 211. sutrove
  Posted on 10/10/2011
 212. 1chen_nam_ngu
  Posted on 10/10/2011
 213. Chi còi
  Posted on 10/10/2011
 214. 1chen_nam_ngu
  Posted on 11/10/2011
 215. Chi còi
  Posted on 11/10/2011
 216. sutrove
  Posted on 11/10/2011
 217. sutrove
  Posted on 12/10/2011
 218. Chi còi
  Posted on 12/10/2011
 219. 1chen_nam_ngu
  Posted on 12/10/2011
 220. copehattieu720
  Posted on 12/10/2011
 221. sutrove
  Posted on 13/10/2011
 222. sutrove
  Posted on 13/10/2011
 223. sutrove
  Posted on 14/10/2011
 224. sutrove
  Posted on 15/10/2011
 225. sutrove
  Posted on 15/10/2011
 226. sutrove
  Posted on 16/10/2011
 227. sutrove
  Posted on 17/10/2011
 228. sutrove
  Posted on 17/10/2011
 229. sutrove
  Posted on 18/10/2011
 230. sutrove
  Posted on 18/10/2011
 231. sutrove
  Posted on 19/10/2011
 232. sutrove
  Posted on 19/10/2011
 233. 1chen_nam_ngu
  Posted on 20/10/2011
 234. Chi còi
  Posted on 20/10/2011
 235. 1chen_nam_ngu
  Posted on 21/10/2011
 236. sutrove
  Posted on 21/10/2011
 237. 1chen_nam_ngu
  Posted on 21/10/2011
 238. 1chen_nam_ngu
  Posted on 24/10/2011
 239. Chi còi
  Posted on 25/10/2011
 240. sutrove
  Posted on 25/10/2011
 241. 1chen_nam_ngu
  Posted on 25/10/2011
 242. sutrove
  Posted on 26/10/2011
 243. sutrove
  Posted on 27/10/2011
 244. sutrove
  Posted on 27/10/2011
 245. sutrove
  Posted on 27/10/2011
 246. sutrove
  Posted on 28/10/2011
 247. Chi còi
  Posted on 28/10/2011
 248. Ms Còi
  Posted on 29/10/2011
 249. 1chen_nam_ngu
  Posted on 30/10/2011
 250. 1chen_nam_ngu
  Posted on 30/10/2011
 251. sutrove
  Posted on 30/10/2011
 252. 1chen_nam_ngu
  Posted on 02/11/2011
 253. sutrove
  Posted on 02/11/2011
 254. Kngoclan.lhu
  Posted on 02/11/2011
 255. sutrove
  Posted on 03/11/2011
 256. 1chen_nam_ngu
  Posted on 03/11/2011
 257. sutrove
  Posted on 04/11/2011
 258. sutrove
  Posted on 04/11/2011
 259. 1chen_nam_ngu
  Posted on 04/11/2011
 260. 1chen_nam_ngu
  Posted on 04/11/2011
 261. sutrove
  Posted on 05/11/2011
 262. sutrove
  Posted on 06/11/2011
 263. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/11/2011
 264. Chi còi
  Posted on 08/11/2011
 265. sutrove
  Posted on 08/11/2011
 266. 1chen_nam_ngu
  Posted on 08/11/2011
 267. 1chen_nam_ngu
  Posted on 08/11/2011
 268. sutrove
  Posted on 08/11/2011
 269. 1chen_nam_ngu
  Posted on 09/11/2011
 270. sutrove
  Posted on 10/11/2011
 271. 1chen_nam_ngu
  Posted on 10/11/2011
 272. 1chen_nam_ngu
  Posted on 10/11/2011
 273. sutrove
  Posted on 10/11/2011
 274. Devil
  Posted on 10/11/2011
 275. mộ đức 2
  Posted on 10/11/2011
 276. Chi còi
  Posted on 11/11/2011
 277. 1chen_nam_ngu
  Posted on 11/11/2011
 278. sutrove
  Posted on 13/11/2011
 279. sutrove
  Posted on 14/11/2011
 280. 1chen_nam_ngu
  Posted on 14/11/2011
 281. 1chen_nam_ngu
  Posted on 16/11/2011
 282. sutrove
  Posted on 16/11/2011
 283. 1chen_nam_ngu
  Posted on 17/11/2011
 284. sutrove
  Posted on 18/11/2011
 285. 1chen_nam_ngu
  Posted on 19/11/2011
 286. 1chen_nam_ngu
  Posted on 23/11/2011
 287. sutrove
  Posted on 27/11/2011
 288. 1chen_nam_ngu
  Posted on 28/11/2011
 289. 1chen_nam_ngu
  Posted on 30/11/2011
 290. sutrove
  Posted on 04/12/2011
 291. zuka
  Posted on 04/12/2011
 292. 1chen_nam_ngu
  Posted on 05/12/2011
 293. sutrove
  Posted on 05/12/2011
 294. sutrove
  Posted on 06/12/2011
 295. 1chen_nam_ngu
  Posted on 28/12/2011
 296. sutrove
  Posted on 30/12/2011
 297. Noicuoichantroi
  Posted on 31/12/2011
 298. Chi còi
  Posted on 01/01/2012
 299. voloi_55
  Posted on 02/01/2012
 300. sutrove
  Posted on 02/01/2012
 301. Chi còi
  Posted on 05/01/2012
 302. 1chen_nam_ngu
  Posted on 07/01/2012
 303. sutrove
  Posted on 11/01/2012
 304. xuongrongxanh
  Posted on 11/01/2012
 305. voloi_55
  Posted on 12/01/2012
 306. 1chen_nam_ngu
  Posted on 12/01/2012
 307. Omega_love
  Posted on 12/01/2012
 308. 1chen_nam_ngu
  Posted on 13/01/2012
 309. 1chen_nam_ngu
  Posted on 16/01/2012
 310. 1chen_nam_ngu
  Posted on 18/01/2012
 311. sutrove
  Posted on 08/02/2012
 312. sutrove
  Posted on 22/02/2012
 313. 1chen_nam_ngu
  Posted on 22/02/2012
 314. sutrove
  Posted on 24/02/2012
 315. xuongrongxanh
  Posted on 26/02/2012
 316. xuongrongxanh
  Posted on 26/02/2012
 317. xuongrongxanh
  Posted on 26/02/2012
 318. 1chen_nam_ngu
  Posted on 29/02/2012
 319. Chi còi
  Posted on 02/03/2012
 320. sutrove
  Posted on 02/03/2012
 321. xuongrongxanh
  Posted on 03/03/2012
 322. xuongrongxanh
  Posted on 03/03/2012
 323. 1chen_nam_ngu
  Posted on 03/03/2012
 324. sutrove
  Posted on 03/03/2012
 325. xuongrongxanh
  Posted on 04/03/2012
 326. Chi còi
  Posted on 15/03/2012
 327. sutrove
  Posted on 15/03/2012
 328. Chi còi
  Posted on 16/03/2012
 329. sutrove
  Posted on 16/03/2012
 330. Chi còi
  Posted on 16/03/2012
 331. sutrove
  Posted on 19/03/2012
 332. Minh Thành
  Posted on 20/03/2012
 333. sutrove
  Posted on 20/03/2012
 334. 1chen_nam_ngu
  Posted on 23/03/2012
 335. sutrove
  Posted on 24/03/2012
 336. 1chen_nam_ngu
  Posted on 28/03/2012
 337. sutrove
  Posted on 29/03/2012
 338. xuongrongxanh
  Posted on 29/03/2012
 339. sutrove
  Posted on 30/03/2012
 340. sutrove
  Posted on 08/04/2012
 341. sutrove
  Posted on 11/04/2012
 342. sutrove
  Posted on 12/04/2012
 343. Chi còi
  Posted on 13/04/2012
 344. tocroi
  Posted on 17/04/2012
 345. sutrove
  Posted on 18/04/2012
 346. sutrove
  Posted on 18/04/2012
 347. Chi còi
  Posted on 19/04/2012
 348. sutrove
  Posted on 20/04/2012
 349. sutrove
  Posted on 22/04/2012
 350. tocroi
  Posted on 22/04/2012
 351. sutrove
  Posted on 14/07/2012
 352. sutrove
  Posted on 07/08/2012
 353. sutrove
  Posted on 13/08/2012
 354. sutrove
  Posted on 25/08/2012
 355. sutrove
  Posted on 29/08/2012
 356. sutrove
  Posted on 13/09/2012
 357. sutrove
  Posted on 29/09/2012
 358. C0denam3
  Posted on 29/09/2012
 359. Chi còi
  Posted on 02/10/2012
 360. C0denam3
  Posted on 02/10/2012
 361. sutrove
  Posted on 28/10/2012
 362. Starofme
  Posted on 22/01/2013
 363. TrungKien
  Posted on 22/01/2013
 364. Minh Thành
  Posted on 22/01/2013
 365. út hậu
  Posted on 23/01/2013
 366. Chi còi
  Posted on 23/01/2013
 367. Starofme
  Posted on 27/01/2013
 368. sutrove
  Posted on 27/01/2013
 369. Chi còi
  Posted on 28/01/2013
 370. sutrove
  Posted on 31/05/2013
 371. TrungKien
  Posted on 01/06/2013
 372. Minh Thành
  Posted on 01/06/2013
 373. sutrove
  Posted on 25/06/2013
 374. Minh Thành
  Posted on 25/06/2013
 375. 1chen_nam_ngu
  Posted on 25/06/2013
 376. 1chen_nam_ngu
  Posted on 25/06/2013
 377. Đạt Apple
  Posted on 09/10/2013
 378. Chi còi
  Posted on 19/11/2013
 379. Kimtuan172
  Posted on 03/04/2014

Give a Comment