Đôi giày thủy tinh long lanh trong suốt,
Tòa lâu đài lộng lẫy vàng son,
Ao nước thánh rung rinh sóng gợn,
Thiên sứ dang rộng đôi cánh trắng tinh,
Mỹ nhân ngư ca hát,
Bắt đầu thôi…..
Công chúa Không Biết Yêu tuyên chiến với toàn thế giới!
Các người hãy nhìn cho kỹ vào!
Tôi, Lâm Tiểu Ni…..sẽ không còn phải yêu đơn phương nữa!

Comments (12)

 1. xuongrongxanh
  Posted on 07/02/2012
 2. xuongrongxanh
  Posted on 09/02/2012
 3. thietkew12
  Posted on 09/02/2012
 4. xuongrongxanh
  Posted on 09/02/2012
 5. xuongrongxanh
  Posted on 26/02/2012
 6. xuongrongxanh
  Posted on 26/02/2012
 7. xuongrongxanh
  Posted on 26/02/2012
 8. xuongrongxanh
  Posted on 26/02/2012
 9. MrDoan89
  Posted on 26/02/2012
 10. xuongrongxanh
  Posted on 03/03/2012
 11. locphat269
  Posted on 28/10/2013
 12. epcauchau1
  Posted on 14/12/2013

Give a Comment