Giá như cuộc đời mỗi người đều có thể như một cái máy vi tính, có phím Delete thì sẽ dễ dàng biết bao nhiêu…
Hoặc giả không có phím Delete thì có thể có được nút Restart
Khi những chuyện làm mình luẩn quẩn, không lối thoát như một cái máy tính bị treo hay chạy chậm, Restart thử xem sao!
… và
Bạn ước cuộc đời có phím Delete, nút Restart hay có chức năng Undo???
Này nhé, nếu Delete thì coi như tất cả không hiện hữu, biến mất như nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này… Bạn có tiếc ???
… nếu Restart, bạn được cơ hội F5 lại mình, nhưng mọi chuyện đã xảy ra thì nó vẫn ở đấy chỉ có bạn bấm Restart lại cho cuộc sống của mình, nhìn đời theo một hướng khác mà thôi…
… nếu có chức năng Undo, bạn sẽ quay lại được đến một lúc nào đó bạn muốn nó dừng lại và bạn sẽ khắc phục nhưng lỗi lầm và làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn…
Vậy, thử hỏi chính con người bên trong bạn xem, bạn muốn có gì nào?
Bằng cách này hay cách khác, cố quên một cái gì đó thì bạn lại càng nhớ.
Vì thế nếu chính bản thân mình biết là phím Delete không dễ nhấn vì là một con người có ký ức, có trái tim, xóa đi một cái gì đó đã hiện hữu trong cuộc sống của mình là rất khó, thì xin bạn đừng áp đặt phím Delete lên bất kỳ người nào. Bạn cũng biết là nó khó đúng không?
Hay là Restart và Undo? Cái này là tùy bản thân bạn, bạn muốn nhìn mọi thứ theo một hướng khác, một hướng tích cực hơn thì bạn sẽ Resart được.
Nếu có thể Undo thì bạn muốn bạn về đúng thời điểm nào để mọi chuyện bạn đau buồn không xảy ra?
Tất-lẽ-dĩ-ngẫu bạn sẽ Undo về ngay lúc mà bạn có thể sửa chửa được lỗi lầm chứ không Undo về thời điểm mọi chuyện ko xảy ra đúng không? Chạy trốn chưa bao giờ là cách cả bạn ạ, nếu chúng ta không gặp nhau, không va vào nhau vào thời điểm này thì chắc chắn cũng sẽ một lúc nào đó trên đường đời chúng ta sẽ gặp nhau thôi… Bạn có còn tin vào định mệnh???
Tôi cũng vậy… Tất cả chúng ta đều có những lúc tiếc nuối, đau, rồi lại ước…
Ước chi mình mạnh mẽ để có thể tàn nhẫn nhấn Delete. Xong! Lòng ta thênh thang nhẹ bước…
Ước chi mình Restart lại bản thân để nhìn đời tươi mới, và có buồn đau cũng là mưa bóng mây thôi!
Ước chi mình Undo…
Có lúc tôi đã save tất cả vào một folder mang tên Ký ức
Khi tôi bấm Delete, chiếc PC vô cảm của tôi đã hỏi tôi rằng: “Are you sure you want to delete Ký ức?” Và… tôi rùng mình bấm Cancel…

Comments (3)

  1. sutrove
    Posted on 13/08/2011
  2. 1chen_nam_ngu
    Posted on 15/08/2011
  3. 1chen_nam_ngu
    Posted on 23/11/2011

Give a Comment