Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý tài sản nhà nước 2013
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20×28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết

Chế độ chính sách và nghiệp vụ dành cho Cán bộ Hội Khuyến học các cấp
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20×28 cm
Trọng lượng: 2250g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 500
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết

Hệ thống mục lục Ngân Sách Nhà Nước tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước 2013
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20×28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết

Chế độ định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ tiếp khách, chi tiêu nội bộ, phương tiện đi lại theoquy định hiện hành trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2013
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20×28 cm
Trọng lượng: 2200g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 450
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2013
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20×28 cm
Trọng lượng: 2250g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 464
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết

Sổ tay tra cứu pháp luật mới nhất dành cho chủ tịch và cán bộ xã, phường, thị trấn 2013
Tác Giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20×28 cm
Trọng lượng: 2000g
Hình thức bìa: Mềm
Số trang: 436
Giá bán: 325,000 VNĐ | Chi tiết

NGÂN LÊ BOOKSNhà sách trực tuyến
www.sachnganle.com
www.sachbieuthue.com

15 đường 26. phường 16. quận 8 TPHCM
HOTLINE: 0123.456.0169

Give a Comment