bqt xem mở giùm cái nick : bantayden_dh, để vào chat box chat cho vui, hôm qua nâng cấp diễn đàn, tui vô xem, nói 1 câu trong chat box cái bị ban vô lý quá !

One Response

  1. tunghiaboy
    Posted on 22/06/2011

Give a Comment