là mem mới, xin làm quen với mọi người 😀
giới thiệu chút
tên : Lê Quốc Huy
sinh : 25/9/1987
sinh viên ngành đồ hoa quảng cáo
đang sinh sống tại tp Quảng Ngãi
sdt:093334352
nickname:boythanthien2003


Comments (11)

 1. witney
  Posted on 20/10/2010
 2. ngoncolau_87
  Posted on 20/10/2010
 3. kOy.angel93
  Posted on 20/10/2010
 4. boythanthien
  Posted on 20/10/2010
 5. Chi còi
  Posted on 21/10/2010
 6. banto
  Posted on 21/10/2010
 7. baby_rong
  Posted on 21/10/2010
 8. witney
  Posted on 24/10/2010
 9. ngocchau_92
  Posted on 24/10/2010
 10. boythanthien
  Posted on 24/10/2010
 11. Xuân Ngạn
  Posted on 24/10/2010

Give a Comment