Họ tên :Võ Thanh Toàn
Năm sinh : 1989
Nơi ở : Sa Huỳnh (SHO)
Nghề nghiệp : Designer


1 vài pic để ae chém nè, rất mong được ae chém thật nhiều và thật mạnh haha






Comments (10)

 1. phuong_boy
  Posted on 28/05/2011
 2. zuka
  Posted on 28/05/2011
 3. Omega_love
  Posted on 28/05/2011
 4. ParkJiJongII
  Posted on 28/05/2011
 5. Chi còi
  Posted on 28/05/2011
 6. Da.fend
  Posted on 28/05/2011
 7. halynuong
  Posted on 01/06/2011
 8. acruel_wizard
  Posted on 01/06/2011
 9. kenboy
  Posted on 02/06/2011
 10. p3bum
  Posted on 03/06/2011

Give a Comment