Được sự đồng í của anh KT172 nay CC up ảnh của KT lên cho mọi người chém nà
TÉN …TÉN…TÉN…TÈN
Trước tiên là xin chào mọi người, đang đi xe nhưng cũng tự sướng cho được …
Đi câu cá nà…..


Còn đây là màn tự sướng ở bãi biển hehee


Nhào zô anh em ơi :3D_4::3D_4:
Ảnh do CC lụm được,,,,,,,,mọi người dô chém thỏi mái :3D_4::3D_4:

Comments (11)

 1. Chi còi
  Posted on 08/06/2011
 2. thiên ý
  Posted on 08/06/2011
 3. Rose
  Posted on 08/06/2011
 4. Kimtuan172
  Posted on 08/06/2011
 5. Chi còi
  Posted on 08/06/2011
 6. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 08/06/2011
 7. 1chen_nam_ngu
  Posted on 08/06/2011
 8. Chi còi
  Posted on 08/06/2011
 9. Kimtuan172
  Posted on 08/06/2011
 10. Omega_love
  Posted on 08/06/2011
 11. Kimtuan172
  Posted on 09/06/2011

Give a Comment