Mới bước vào mùa nắng nóng, nhưng hàng trăm giếng nước trên đảo Lý Sơn đang trong tình trạng cạn kiệt, tình hình khô hạn có nguy cơ diễn ra trên diện rộng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trên đảo.
Tại nhiều cánh đồng trong huyện, mấy ngày qua tình trạng hạn hán đã xảy ra. Hàng trăm giếng nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các cánh đồng trong huyện đang có nguy cơ khô cạn, gần 200 trăm hécta vụ bắp xuân hè sắp cho thu hoạch, cùng hàng trăm hécta hành và nhiều loại cây trồng xen canh khác đang trong giai đoạn phát triển nhưng do thiếu nước tưới, nên ảnh hưởng đến việc phát triển, tạo củ và có khả năng làm giảm năng suất.
Thiếu nước sinh hoạt nên người dân Lý Sơn phải lấy nước tử giếng Vua đem về dùng. Ảnh: P.Danh
Theo người dân địa phương cho biết: Năm nay tình trạng khô hạn xảy ra sớm hơn mọi năm, bà con nông dân phải túc trực ngày đêm để thay phiên nhau tưới tiêu, hoặc phải đầu tư thêm máy móc, ống dẫn để chuyển nước về tưới cho cây trồng, nhưng lượng nước này cũng chỉ giải quyết phần nào việc tưới tiêu, chứ về lâu dài thì không hiệu quả.
Còn tại các khu dân cư như thôn Tây, xã An Vĩnh và thôn Tây An Hải thì tình trạng thiếu nước cũng đang diễn ra hết sức phức tạp, các giếng nước phục vụ cho sinh hoạt của người cũng đang trong tình trạng cạn kiệt và có nguy cơ bị nhiễm mặn.
Riêng xã đảo An Bình (đảo Bé) hiện nay lượng nước dự trữ cũng chỉ còn đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong thời gian ngắn. Trước tình hình trên, chính quyền xã đang lập kế hoạch để vận chuyển nước từ đảo lớn sang cung cấp cho người dân.
Với diễn biến thời tiết như hiện nay, thì tình trạng thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trên đảo Lý Sơn trong thời gian đến sẽ xảy ra trầm trọng.
Văn Mịnh

Give a Comment

Lý Sơn: Đối mặt với nguy cơ thiếu nước
(QNĐT)- Mới bước vào mùa nắng nóng, nhưng hàng trăm giếng nước trên đảo Lý Sơn đang trong tình trạng cạn kiệt, tình hình khô hạn có nguy cơ diễn ra trên diện rộng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trên đảo.
Tại nhiều cánh đồng trong huyện, mấy ngày qua tình trạng hạn hán đã xảy ra. Hàng trăm giếng nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các cánh đồng trong huyện đang có nguy cơ khô cạn, gần 200 trăm hécta vụ bắp xuân hè sắp cho thu hoạch, cùng hàng trăm hécta hành và nhiều loại cây trồng xen canh khác đang trong giai đoạn phát triển nhưng do thiếu nước tưới, nên ảnh hưởng đến việc phát triển, tạo củ và có khả năng làm giảm năng suất.
Thiếu nước sinh hoạt nên người dân Lý Sơn phải lấy nước tử giếng Vua đem về dùng. Ảnh: P.Danh
Theo người dân địa phương cho biết: Năm nay tình trạng khô hạn xảy ra sớm hơn mọi năm, bà con nông dân phải túc trực ngày đêm để thay phiên nhau tưới tiêu, hoặc phải đầu tư thêm máy móc, ống dẫn để chuyển nước về tưới cho cây trồng, nhưng lượng nước này cũng chỉ giải quyết phần nào việc tưới tiêu, chứ về lâu dài thì không hiệu quả.
Còn tại các khu dân cư như thôn Tây, xã An Vĩnh và thôn Tây An Hải thì tình trạng thiếu nước cũng đang diễn ra hết sức phức tạp, các giếng nước phục vụ cho sinh hoạt của người cũng đang trong tình trạng cạn kiệt và có nguy cơ bị nhiễm mặn.
Riêng xã đảo An Bình (đảo Bé) hiện nay lượng nước dự trữ cũng chỉ còn đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong thời gian ngắn. Trước tình hình trên, chính quyền xã đang lập kế hoạch để vận chuyển nước từ đảo lớn sang cung cấp cho người dân.
Với diễn biến thời tiết như hiện nay, thì tình trạng thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trên đảo Lý Sơn trong thời gian đến sẽ xảy ra trầm trọng.
Văn Mịn

Give a Comment