04h30′ ngày 21/05 Ngắm nguyệt thực 1 phần tại Mỹ Khê
07/06 Xem sao Thổ qua kính phản xạ D140
04/06 Xem Nguyệt thực một phần tại Biển Mỹ khê
06/06 Sự kiện Sao Kim qua đĩa Mặt trời
02/08 Sinh nhật lần 2 CLB tại Quảng Trường
12/08 Ngắm mưa sao băng tại Bãi Chín Nghĩa
offline xem trăng tháng 11
268
269
270271272
274
275276277

One Response

  1. Omega_love
    Posted on 09/08/2013

Give a Comment