Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề “Thiêng liêng biển đảo quê hương” sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới đây tại Quảng Ngãi.
Theo đó, liên hoan sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như thi xếp sách, tuyên truyền, giới thiệu sách về biển đảo Tổ quốc; triển lãm tư liệu, sách báo, hình ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của liên hoan, chương trình giao lưu, tặng quà cho lực lượng chấp pháp đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và trao tặng sách cho thư viện huyện đảo Lý Sơn cũng sẽ được tổ chức.
Chín đội tuyển sẽ tham dự liên hoan, bao gồm: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện thành phố Hải Phòng, Thư viện tỉnh Bình Định, Thư viện tỉnh Phú Yên, Thư viện tỉnh Khánh Hòa, Thư viện tỉnh Quảng Ngãi, Thư viện thành phố Đà Nẵng, Thư viện tỉnh Bình Thuận và Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề “Thiêng liêng biển đảo quê hương” được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến tới mọi tầng lớp nhân dân các loại sách, báo, ấn phẩm, tư liệu về biển đảo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Từ đó, liên hoan sẽ góp phần khơi dậy, bồi đắp thêm tình yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức về chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của công chúng./.

Give a Comment