Cũng đã gần 2 năm diễn đàn nguoiquangngai được thành lập, nay là quangngaionline.vn. Để kỉ niệm ngày ra đời của 4um nay mình lấy ý kiến có nên tổ chức một sinh nhật cho diễn đàn lần 2 không. Mọi người cho ý kiến nha

Comments (11)

 1. 1chen_nam_ngu
  Posted on 19/11/2011
 2. TrungKien
  Posted on 21/11/2011
 3. phunghoang
  Posted on 25/11/2011
 4. Minh Thành
  Posted on 25/11/2011
 5. phunghoang
  Posted on 26/11/2011
 6. QuangThanhQNG
  Posted on 03/12/2011
 7. TrungKien
  Posted on 03/12/2011
 8. QuangThanhQNG
  Posted on 03/12/2011
 9. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 04/12/2011
 10. zuka
  Posted on 04/12/2011
 11. phuong_boy
  Posted on 07/12/2011

Give a Comment