Sáng chủ nhật ngày 3/7/11, tại quán cafe Vườn Xanh O_L có được những bức ảnh thành viên rất độc và shock.
….mở màng là cuộc trò chuyện đi vào lịch sử bên hàng trúc xinh….……anh chàng gọi điện thoại dài nhất thế giới về thời gian trò chuyện…….
==> tiếp theo….……….cô bé chicoi cười vui vẻ trên tay cần tờ vé số cào…….để xem cô bé có trúng số đậm không nha….

…1 trúng giải 7 được 6k..:cuteonion43:

…..bé rau cải đòi chú Tuấn cào vé số kìa…
….đang hì hục cào mong trúng số độc đắt…


….dò số…trúng giải 8 được 4 k

…tổng kết cào 20 vé trúng 3 vé 1 giải 7, 2 giải tám….vị chi giải thành tiền là 14k trả cho cô bán vé hết 26k…==> lỗ 12k
Qua hình ảnh cờ ơ cơ huyền cờ……bờ ác nặng bạc……cờ bạc của mem QNO….hình thức xử lý smod khu vực đưa ra là mod Dothico_QNG, mem chicoi, mem rau cải phải hố lộ smod Omega_love cùng đồng bọn 1 chầu kem hay chè gì đó để giảm nhẹ hình phức phạt…tèn tén ten

Comments (40)

 1. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/07/2011
 2. Chi còi
  Posted on 06/07/2011
 3. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 4. Chi còi
  Posted on 06/07/2011
 5. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 6. Chi còi
  Posted on 06/07/2011
 7. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 8. Chi còi
  Posted on 06/07/2011
 9. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 10. Rªµ...Çãï
  Posted on 06/07/2011
 11. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/07/2011
 12. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 13. Rªµ...Çãï
  Posted on 06/07/2011
 14. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/07/2011
 15. Chi còi
  Posted on 06/07/2011
 16. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/07/2011
 17. Rªµ...Çãï
  Posted on 06/07/2011
 18. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 19. TrungKien
  Posted on 06/07/2011
 20. Chi còi
  Posted on 06/07/2011
 21. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 22. Chi còi
  Posted on 06/07/2011
 23. Rªµ...Çãï
  Posted on 06/07/2011
 24. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/07/2011
 25. Rªµ...Çãï
  Posted on 06/07/2011
 26. 1chen_nam_ngu
  Posted on 06/07/2011
 27. Rªµ...Çãï
  Posted on 06/07/2011
 28. QuangThanhQNG
  Posted on 06/07/2011
 29. QuangThanhQNG
  Posted on 06/07/2011
 30. Kimtuan172
  Posted on 06/07/2011
 31. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 32. Omega_love
  Posted on 06/07/2011
 33. 1chen_nam_ngu
  Posted on 07/07/2011
 34. cobe_deghet
  Posted on 07/07/2011
 35. Omega_love
  Posted on 07/07/2011
 36. Chi còi
  Posted on 07/07/2011
 37. Omega_love
  Posted on 07/07/2011
 38. Chi còi
  Posted on 07/07/2011
 39. Rªµ...Çãï
  Posted on 07/07/2011
 40. cobe_deghet
  Posted on 08/07/2011

Give a Comment