Chào tất cả các bạn !
Thư viện điện tử Việt Nam KILOBOOKS.COM là trang chia sẻ tài liệu học tập, luận văn, đồ án, tiểu luận, ebook lớn nhât tại Việt Nam. Hiện nay KiloBooks.Com đã phát triển thêm một tính năng ưu việt, cho phép thành viên upload tài liệu đính kèm và được định giá trị tài liệu của mình. Đơn vị tiền tệ trên KILOBOOKS.COM là XU

    KILOBOOKS.COM cho phép người dùng đăng tải tài liệu của chính thành viên, quy định mức phí của tài liệu đó và nhận được XU khi có người khác trả phí để download tài liệu đó.
    Bạn có thể sử dụng số XU mà bạn kiếm được để tải tài liệu khác trên hệ thống của KILOBOOKS.COM hoặc có thể đổi ra tiền mặt. (VNĐ)

Quy Trình:
Thành Viên A Upload Tài Liệu –> Thành Viên B Mua Tài Liệu –> Xu Từ Tài Khoản B Chuyển Qua Tài Khoản A –> Xu Chuyển Đổi Thành Tiền VNĐ
Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhận được Xu qua việc đính kèm (Upload) tài liệu
Xin vui lòng xem các điều khoản sử dụng và thanh toán tại đây

Hướng Dẫn Upload Tài Liệu


Xem Clip hướng dẫn Upload tài liệu
– Prefix: chọn tài liệu của bạn thuộc phân loại nào, chẳng hạn “Luận Văn”, “Báo Cáo”, “Tiểu Luận”…
– Chủ Đề: nhập nội dung dễ hiểu, tổng quát để thu hút được người mua
– Giá: không nhập hoặc nhập giá trị 0 thì mặc định đó là tài liệu miễn phí.
Mẹo để thu hút được lượng người mua ?
Các yếu tố để thu hút người mua:
– Tài liệu quan trọng, có giá trị.
– Đặt giá xu ở mức vừa phải.
– Đặt tiêu đề tổng quát tài liệu.
– Nhập nội dung đầy đủ
– Đi quảng bá ở các diễn đàn, trang tin, website khác (quan trọng)
Doanh Thu Của Các Thành Viên

1. Tháng 11: http://kilobooks.com/threads/12870
2. Tháng 12: http://kilobooks.com/threads/11328
3. Tháng 1,2: http://kilobooks.com/threads/28411-T…3%A0y-7-3-2011
(Tháng 2 là tết nên gộp chung vào tháng 3)
Trân Trọng !
Ban Quản Trị
_____________________________________________
Thư viện | Luận Văn | Luận Văn Thạc Sĩ | Luận Văn Kinh Tế | Luận Văn Kĩ Thuật | Luận Văn Công Nghệ | Chuyên Đề | Luận Văn Xã Hội | Tiểu Luận | Sách Hay | Đồ Án | Tài Liệu

Give a Comment

Chào tất cả các bạn !
Thư viện điện tử Việt Nam KILOBOOKS.COM là trang chia sẻ tài liệu học tập, luận văn, đồ án, tiểu luận, ebook lớn nhât tại Việt Nam. Hiện nay KiloBooks.Com đã phát triển thêm một tính năng ưu việt, cho phép thành viên upload tài liệu đính kèm và được định giá trị tài liệu của mình. Đơn vị tiền tệ trên KILOBOOKS.COM là XU
KILOBOOKS.COM cho phép người dùng đăng tải tài liệu của chính thành viên, quy định mức phí của tài liệu đó và nhận được XU khi có người khác trả phí để download tài liệu đó.
Bạn có thể sử dụng số XU mà bạn kiếm được để tải tài liệu khác trên hệ thống của KILOBOOKS.COM hoặc có thể đổi ra tiền mặt. (VNĐ)
Quy Trình:
Thành Viên A Upload Tài Liệu –> Thành Viên B Mua Tài Liệu –> Xu Từ Tài Khoản B Chuyển Qua Tài Khoản A –> Xu Chuyển Đổi Thành Tiền VNĐ
Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhận được Xu qua việc đính kèm (Upload) tài liệu
Xin vui lòng xem các điều khoản sử dụng và thanh toán tại đây
Hướng Dẫn Upload Tài Liệu

Xem Clip hướng dẫn Upload tài liệu
Prefix: chọn tài liệu của bạn thuộc phân loại nào, chẳng hạn “Luận Văn”, “Báo Cáo”, “Tiểu Luận”…
Chủ Đề: nhập nội dung dễ hiểu, tổng quát để thu hút được người mua
Giá: không nhập hoặc nhập giá trị 0 thì mặc định đó là tài liệu miễn phí.
Mẹo để thu hút được lượng người mua ?
Các yếu tố để thu hút người mua:
– Tài liệu quan trọng, có giá trị.
– Đặt giá xu ở mức vừa phải.
– Đặt tiêu đề tổng quát tài liệu.
– Nhập nội dung đầy đủ
– Đi quảng bá ở các diễn đàn, trang tin, website khác (quan trọng)
Doanh Thu Của Các Thành Viên
1. Tháng 11: http://kilobooks.com/threads/12870
2. Tháng 12: http://kilobooks.com/threads/11328
3. Tháng 1,2: http://kilobooks.com/threads/28411-T…3%A0y-7-3-2011
(Tháng 2 là tết nên gộp chung vào tháng 3)
Trân Trọng !
Ban Quản Trị

Give a Comment