Biểm ngoạm làng chài
Công an: http://baocongan.org/tin-tuc-trong-ngay/quang-ngai-phan-doi-nao-vet-cat-gay-sat-lo-bo-bien/
Video do người dân quay:
toklOXp0DmU
Thành phố Hồ Chí Minh, này 25/9/2013
Đại diện ban liên lạc
Nguyễn .T. Hương

One Response

  1. TrungKien
    Posted on 25/09/2013

Give a Comment