HĐH Quảng Ngãi tại Tp.HCM
HĐH Sinh Viên Quảng Ngãi trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM
____
Số: 08 /KH-HĐH Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2011
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC XE VỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH THÌN NĂM 2012
Mục đích – Yêu cầu
Mục đích

  Giảm bớt một phần giá vé cho các bạn sinh viên hoặc 100% đối với các bạn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết Nguyên đán Canh Thìn năm 2012.
  Tổng kết và báo cáo những hoạt động của HĐH trong năm vừa qua.
  Thể hiện tinh thần đoàn kết của hội, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết thêm các thành viên mới.
  Góp phần thúc đẩy các phong trào, hoạt động của HĐH Quảng Ngãi tại tp.HCM nói chung và HĐH Quảng Ngãi ĐH Nông Lâm Tp.HCM nói riêng đi lên.

Yêu cầu

  Thông tin phải được phổ biến rộng rãi đến các bạn sinh viên trong trường và trường khác.
  Kế hoạch phải rõ ràng và cụ thể.
  Có bản hợp đồng rõ ràng, minh bạch và được công chứng.
  Có sự chuẩn bị đồng bộ trong các khâu.
  Tiến độ thực hiện diễn ra theo đúng kế hoạch.

Thời gian – Địa điểm – Đối tượng:
Thời gian: Ngày 11 tháng 01 năm 2012 ( nhằm ngày 18 tháng 12 năm Tân Mão).
Địa điểm: Cổng KTX Đại Học Nông Lâm Tp.HCM.
Đối tượng: Tất cả các bạn sinh viên Quảng Ngãi trong và ngoài trường.
Tổ chức thực hiện:
1. Nội dung: Tổ chức xe về tết Nguyên đán Canh Thìn năm 2012.
2. Tổ chức:
Dự kiến tổ chức khoảng 2 xe loại 45 chỗ.
Xe phải đạt tiêu chuẩn chất lượng vừa đến chất lượng cao.
Cần có hợp đồng giữa nhà xe với HĐH.
Các bạn sinh viên phải tuyệt đối chấp hành theo sự chỉ dẫn và phân công của BTC.
Giá vé xe sẽ giảm từ 10% đến 50% tùy vào tiền tài trợ.
Đối với những bạn gia đình khó khăn biết vươn lên trong học tập thì được giảm 100% giá vé xe.
Ban tổ chức
Đ/c Lê Vinh Thắng Hội trưởng HĐH Trưởng ban
Đ/c Nguyễn Quốc Bảo Ủy viên BĐH Phó BTC
Đ/c Đỗ Thị Như Liên Thành Viên Phó BTC
Đ/c Dương Thị Mộng Của Hội phó Trưởng ban hậu cần
Đ/c Nguyễn Thị Trà My Ủy Viên Phó ban hậu cần
Đ/c Nguyễn Hồng Lạt Hội phó Trưởng ban liên lạc
Đ/c Bùi Văn Trai Ủy Viên Phó ban liên lạc
Đ/c Lê Phước Hưng Thư kí Trưởng ban thư kí
Đ/c Phạm Thị Thanh Lan Ủy Viên Phó ban thư kí
Đơn vị bảo trợ
Trung tâm Anh ngữ Hoa Kì
Phân công nhiệm vụ:
Chuẩn bị kế hoạch và chịu trách nhiệm chung là đ/c Lê Vinh Thắng
Liên hệ xe và nhà tài trợ là đ/c Nguyễn Quốc Bảo, Đỗ Thị Như Liên, Lê Vinh Thắng.
Hướng dẫn và nhận đăng ký về quê của các bạn sinh viên là đ/c Lê Phước Hưng, Phạm Thị Thanh Lan.
Về công tác kiểm tra và theo dõi sẽ có sự phân công cụ thể của các đồng chí trong HĐH Sinh viên Quảng Ngãi.
Công tác hậu cần là đ/c Dương Thị Mộng Của, Nguyễn Thị Trà My, Huỳnh Thị Thúy.
VIII. Tiến độ thực hiện:
15/11/2011: Lập kế hoạch và dự trù
25/11/2011: Liên hệ nhà tài trợ.
13/12/2011: Liên hệ xe.
15/12/2011: Thông báo đăng ký cho các bạn sinh viên trong trường và trường khác.
05/01/2012: Chốt danh sách
Từ ngày 05/01-10/01/2012:Chuẩn bị tổ chức
10/01/2012: Họp rà soát tất cả công việc
11/01/2012: Thực hiện kế hoạch.
16/02/2012: Họp rút kinh nghiệm
Đại diện trung tâm Anh ngữ Hoa Kì TM. Ban tổ chức
Trưởng Ban

Give a Comment