Sáng tác năm 1985 – Nhạc và lời : ĐÀO VIỆT HƯNG
Anh đi qua Việt Bắc nhớ hoa hồi biên giới Anh đi tới miền trung thoáng hương trầm xứ Nghệ anh đi vô Đồng tháp có hương sen thơm ngát Anh vẫn không quên hương quế hương quế Trà Bồng
Hà hà ha ha ! Em có nhớ nhiều năm qua trong gió táp và mưa xa rừng quế quê ta vẫn tươi cành xanh lá ớ bốn mùa
Hà hà ha ha ! vui non nước lòng mê say trong hương quế ngày hôm nay người thượng người kinh vẫn chung tình xây đắp nước non này
Anh đi vô rừng quế với muôn vàn tình nghĩa Cất tiếng hát ngợi ca những con người đất Quảng chắt chiu từng hạt thóc góp công xây đất nước vẫn ngát hương thơm như hương quế hương quế Trà Bồng
Hà hà ha ha ! Hà hà ha ha ! Hà hà ha ha ! Hà hà ha ha !
http://www.nhaccuatui.com/m/kxGIY0A_qa

Give a Comment

http://www.nhaccuatui.com/m/kxGIY0A_qa
Sáng tác năm 1985 – Nhạc và lời : ĐÀO VIỆT HƯNG
Anh đi qua Việt Bắc nhớ hoa hồi biên giới Anh đi tới miền trung thoáng hương trầm xứ Nghệ anh đi vô Đồng tháp có hương sen thơm ngát Anh vẫn không quên hương quế hương quế Trà Bồng
Hà hà ha ha ! Em có nhớ nhiều năm qua trong gió táp và mưa xa rừng quế quê ta vẫn tươi cành xanh lá ớ bốn mùa
Hà hà ha ha ! vui non nước lòng mê say trong hương quế ngày hôm nay người thượng người kinh vẫn chung tình xây đắp nước non này
Anh đi vô rừng quế với muôn vàn tình nghĩa Cất tiếng hát ngợi ca những con người đất Quảng chắt chiu từng hạt thóc góp công xây đất nước vẫn ngát hương thơm như hương quế hương quế Trà Bồng
Hà hà ha ha ! Hà hà ha ha ! Hà hà ha ha ! Hà hà ha ha !

One Response

  1. lục bình
    Posted on 08/09/2010

Give a Comment