Hiện nay, số lượng sinh viên Quảng Ngãi đang theo học tại trường rất lớn, mong HSV Quảng Ngãi tại TP HCM xem xét và cho thành lập Hội sinh viên Quảng Ngãi tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Nhằm giúp sinh viên tỉnh nhà có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống.
Ý tưởng cho việc thành lập hội đồng hương Quảng Ngãi tại trường là có nhưng nếu được sự giúp sức của Hội sinh viên Quảng Ngãi tại TP HCM thì sẽ thuận lợi hơn nhất nhiều.
Xin cảm ơn.

Comments (2)

  1. TrungKien
    Posted on 28/06/2013
  2. Xuân Thảo
    Posted on 28/06/2013

Give a Comment