Mong các bạn đừng chê nha, ~_~
Ảnh này lúc về quê ngoại ở bình sơn nên chụp 😀

Tấm này tự sương 1 tí:D
Đây là toà nhà parkson, nổi tiếng tại hà nội 😀 hôm sau sẽ up nhiều hình hơn nữa ở hà nội

Thui post tạm bấy nhiêu thui để xem thế nào đã,keke hôm sau post tiếp:valentine76::stress:

Comments (49)

 1. zuka
  Posted on 02/11/2010
 2. 10Cen
  Posted on 02/11/2010
 3. tikaqua
  Posted on 02/11/2010
 4. ParkJiJongII
  Posted on 02/11/2010
 5. gifser
  Posted on 05/11/2010
 6. Xuân Ngạn
  Posted on 05/11/2010
 7. ParkJiJongII
  Posted on 06/11/2010
 8. QuangThanhQNG
  Posted on 06/11/2010
 9. ParkJiJongII
  Posted on 06/11/2010
 10. QuangThanhQNG
  Posted on 06/11/2010
 11. ParkJiJongII
  Posted on 06/11/2010
 12. Bon.Baby
  Posted on 06/11/2010
 13. ParkJiJongII
  Posted on 06/11/2010
 14. Chi còi
  Posted on 22/12/2010
 15. ParkJiJongII
  Posted on 22/12/2010
 16. Chi còi
  Posted on 22/12/2010
 17. Mr.Thieu
  Posted on 22/12/2010
 18. ParkJiJongII
  Posted on 22/12/2010
 19. Chi còi
  Posted on 22/12/2010
 20. lục bình
  Posted on 22/12/2010
 21. ParkJiJongII
  Posted on 22/12/2010
 22. Chi còi
  Posted on 22/12/2010
 23. brianhoang
  Posted on 22/12/2010
 24. ParkJiJongII
  Posted on 22/12/2010
 25. Chi còi
  Posted on 22/12/2010
 26. ParkJiJongII
  Posted on 22/12/2010
 27. casauchua90
  Posted on 22/12/2010
 28. ParkJiJongII
  Posted on 22/12/2010
 29. Mr.Thieu
  Posted on 22/12/2010
 30. lonely_girl
  Posted on 05/01/2011
 31. lonely_girl
  Posted on 05/01/2011
 32. ParkJiJongII
  Posted on 06/01/2011
 33. p3.heo
  Posted on 06/01/2011
 34. ParkJiJongII
  Posted on 06/01/2011
 35. Omega_love
  Posted on 06/01/2011
 36. ParkJiJongII
  Posted on 06/01/2011
 37. p3.heo
  Posted on 06/01/2011
 38. ParkJiJongII
  Posted on 06/01/2011
 39. zuka
  Posted on 06/01/2011
 40. ParkJiJongII
  Posted on 06/01/2011
 41. Huynh_dp2003
  Posted on 07/01/2011
 42. mecurial
  Posted on 07/01/2011
 43. kut3
  Posted on 07/01/2011
 44. lonely_girl
  Posted on 07/01/2011
 45. Pull_Man
  Posted on 07/01/2011
 46. mr_noo
  Posted on 08/01/2011
 47. taolatam
  Posted on 08/01/2011
 48. zuka
  Posted on 14/01/2011
 49. ThầyChùa
  Posted on 14/01/2011

Give a Comment