Sau một thời gian thật là dài……dài ơi là dài….. chuẩn bị và chờ đợi của Ban Tổ Chức và cả Thí Sinh tham gia. Vòng sơ khảo “Quảng Ngãi Idol 2011” đã diễn ra rất….là…. thành công, hào hừng và hồi hộp ngoài sức tưởng tưởng của BTC, với sự tham gia rất đông của các bạn Thí Sinh, các cổ động viên nhiệt tình và rất ư….. là dễ thương.
Đặc biệt vòng sơ khảo mang lại cho các bạn sự tự tin, được thể hiện và làm chủ mình…Tự tin, thể hiện và làm chủ mình của các bạn được thể hiện qua những hình ảnh dưới đây nà…..Kết quả vòng sơ khảo 1 sẽ được cập nhật trên các diễn đàn
chính của Quảng Ngãi:

www.quangngaionline.vn
www.yeuquangngai.net
www.quangngaiclubs.vn
Và các diễn đàn thuộc các Huyện, Xã của Tỉnh Quảng Ngãi

Comments (7)

 1. Bom
  Posted on 14/08/2011
 2. TrungKien
  Posted on 14/08/2011
 3. Kim_BS
  Posted on 14/08/2011
 4. mr.haids
  Posted on 14/08/2011
 5. Huynh_dp2003
  Posted on 14/08/2011
 6. suchao_dp
  Posted on 25/08/2011
 7. mienbienman1206
  Posted on 17/09/2011

Give a Comment