Từ đầu năm 2011 đến nay, phong trào tập dân vũ dần dần được hình thành và phổ biến rộng rãi trên toàn thành phố nói chung và CLB chúng ta nói riêng. Sau nhiều chương trình giao lưu có sự góp mặt của CLB bằng các tiết mục dân vũ được Thành Đoàn TP Quảng Ngãi tổ chức trên địa bàn thành phố. Với lĩnh vực dân vũ, có thể nói CLB chúng ta có số lượng tiết mục nhảy và đi trình diễn khá cao, và tất cả các thành viên đều rất hào hứng với loại hình kỹ năng mềm mới này.
Nhận thấy sự phát triển của loại hình sinh hoạt khá mới mẻ này, thầy Tiến bí thư đoàn trường THPT chuyên Lê Khiết đã có lời mời CLB chúng ta về tập huấn dân vũ cho trường, tất nhiên đây là cơ hội cho CLB quảng bá rộng hơn hình ảnh hoạt động và chiêu ộ thêm thành viên mới, sau đây là buổi tập huấn đầu tiên 5/12/2011
http://www.youtube.com/watch?v=0vxFhKkGw2Y&list=PL91623E7046E59413&index= 2&feature=plpp_video
Dặn dò trước khi vào tập huấn
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01033.jpg
Chuẩn bị trước giờ tập huấn!
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01034.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01035.jpg
Tập trung cả đội hình trước giờ G
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01036.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01038.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01039.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01040.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01041.jpg
Đây là toàn thể thành viên CLB
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01042.jpg
Đây là toàn thể học sinh tại trường
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01043.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01044.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01045.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01047.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01049.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01050.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01051.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01052.jpg
Dàn tình nguyện viên tập mẫu
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01055.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01056.jpg
Đầu tiên là bài Chu Chu Wa
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01057.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01058.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01059.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01060.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01061.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01062.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01065.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01066.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01068.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01069.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=LlcboqTACdU&list=PL91623E7046E59413&index= 1&feature=plpp_video
Video toàn cảnh buổi tập
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01070.jpg
Giờ giải lao, dường như không ai thấy mệt
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01071.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01072.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01073.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01074.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01075.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01076.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01077.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01079.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01080.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01084.jpg
Giao lưu giữa các thành viên trong CLB và các em học sinh bằng tiết mục trò chơi tập thể
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01085.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01087.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01088.jpg
Nhí nhảnh
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01089.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01090.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01091.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01092.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01093.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01094.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01095.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01096.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01097.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01098.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01100.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae157/gracious_boy/Tap huan dan vu cho truong THPT chuyen Le Khiet/DSC01102.jpg
Buổi tập huấn đầu tiên kết thúc với thành quả đạt được là bài dân vũ Chu Chu Wa và Chicken Dance. Hẹn gặp Lê Khiết vào tuần sau (12/12/2011)

Comments (3)

  1. phunghoang
    Posted on 30/12/2011
  2. Noicuoichantroi
    Posted on 31/12/2011
  3. riplion
    Posted on 02/01/2012

Give a Comment