Em nghĩ diển đàn mình không nên Post những bài có nội dung như hiếp dâm, đồi truỵ, thác loạn… hay những vấn đề tuơng tự! Dẫu biết rằng đó là những vấn đề HOT, gới trẻ nên quan tâm, đề phòng tuyên truyền tránh né, nhưng em nghĩ chúng ta không nên Post những vấn đề như vậy! Thật sự, em cũng như tất cả mọi người đều rất bức xúc trước những hành vi không tính người như vậy! Và dĩ nhiên ai cũng muốn lên án! Nhưng 4rum mình là của sinh viên, học sinh… Mình không nên Post những bài có nội dung “gần” không lành mạnh đó! Em lên đọc, thấy mấy tựa đề, mất thiện cảm quá! Chúng ta có thể tìm hiểu về những vấn đề ấy trên nhưng trang wed khác mà! Hỳ..
Xong! Em cảm ơn!
Nếu em lỡ đụng chạm đến ai thì cho em xin lỗi!

Comments (16)

 1. mr.bill
  Posted on 17/04/2011
 2. thuthuy
  Posted on 17/04/2011
 3. Trung Vũ
  Posted on 17/04/2011
 4. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 17/04/2011
 5. zuka
  Posted on 17/04/2011
 6. Minh Thành
  Posted on 17/04/2011
 7. QuangThanhQNG
  Posted on 17/04/2011
 8. Haomaru
  Posted on 17/04/2011
 9. Trung Vũ
  Posted on 17/04/2011
 10. zuka
  Posted on 17/04/2011
 11. Trung Vũ
  Posted on 17/04/2011
 12. zuka
  Posted on 17/04/2011
 13. Trung Vũ
  Posted on 17/04/2011
 14. zuka
  Posted on 17/04/2011
 15. sutrove
  Posted on 18/04/2011
 16. Bùi Nhật Tiến
  Posted on 18/04/2011

Give a Comment